Länskamp -16

Klubbkamp 2016-10-29 – 2010-16-29

LILLA SOLBACKENS CINDY SE37813/2014 T e J Slagstigens Tristan SE47437/2012 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008 Äg: Henrik Andersson, Färnäs.
29/10. Domare: Elgh Lars. Släpp 1. Söker ut mkt bra med bra kontakt, upptag på 400 m. Har en tappt då hunde hälsar på oss, går tillbaks till spåret hörs i 8 min sedan ur hörhåll lägger av och kommer åter till husse. Släpp 2. Blir upptag direkt driver tapptfritt till full tid. Blåses ion på 200 m när hunden kommer med gles skallgivning. Rå avspårat. Släpp 3. Hunden söker lojt men allt bättre kopplas och provet avslutas. Rå 63(12), Rå 90
Ep: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 = 28 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Räv, 3 Hare

NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 e u Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
29/10. Domare: Svensson Roger. Drev 1. på väg till släpplats vindade hunden något. Efter släpp blir det upptag nästan direkt. Först fina bukter och sedan drog det iväg ca 1 km. Blåsigt men skallet hördes bra. Vid full tid kallade vi in hunden på kort avstånd, utom synhåll på drev, Rå avspårat. Släpp 2. Försök på hare. Sökte ut bra i fina turer. Sökte kontakt efter ca tio min och försvann igen på sök. Efter att sökt länge kopplas hunden. Släpp 3.Släpps på nya marker sökte ut upptag och drev till full tid i fina bukter. Fick driva efter full tid för att konstatera viltslag. 1 råget med hunden ca 2 min efter. Rå 112, Rå 130
Ep: 4 – 5 – 5 – 5 – 5 – 4 – 3 = 31 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SEJCH SEVCH SEUCH MÖNSTERGÅRDENS KICKEN SE50356/2010 H e SEJCH Målarns Foppa S10281/2004 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Thorén Esbjörn, Bollnäs.
29/10. Domare: Skog Per -erik. Släpp 1. Tar upp hare som drivs i 3 repriser till tappt på väg. Kopplas. Släpp 2. Tar upp rå driver bra men det går på lång skjuts. Hunden bryter och återkommer till oss. Kopplas kort flytt. Släpp 3. Tar upp rå som drivs över trafikerad väg vänder och lägger av strax efter kallas in på tappt/återgång. Hare 35(54), Rå 47, Rå 33
Ep: 2 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 = 22 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Rå

MÖNSTERGÅRDENS NEMO SE43729/2013 H e J Mönstergårdens Disko S51983/2007 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Sven Gustavsson, Kilafors.
200161029. Domare: Matspers Bengt. Släpp 1. Nemo fick ett snabbt upptag på rå som gick i en repris till full tid. Rå avspårat vid 2 tillfällen. Släpp 2 Vi släppte nemo nära första drevet fgör att försöka få upp en hare som vägvisaren rekomenderade. Nemo sökte ut bra men kom ganska snart i gamla löpan . Hundägaren valde att koppla. Släpp 3. Hunden söker ut bra och upptaget kom snabbt. Hunden driver i 2 repriser till full tid. Rå get sågs på 15 m efter 74 min drevmed hunden 40 sek efter. Drevdjur och hunden blev störda, varav enda tappten under dagen kom. Släpp 4. Släppte en gång till för att kolla söket. Det var som jag uppfattat det under övriga dagen, Väldigt bra. Rå 106, Rå 95(13)
Ep: 5 – 3 – 5 – 5 – 3 – 4 – 2 = 27 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 H e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Daniel Ernebrink, Söderbärke.
29/10. Domare: Landell Gunilla. Släpp 1. Atos söker ut vid första släppet har slag som inte blir drev. Vi kopplar. Släpp 2. Atos får slag och reser get med killing som han driver till full tid. Släpp 3. Söker ut bra och reser rp son vi både avspårar och ser vid 2 olika tillfällen, Sista gången vi ser drevdjuren ligger hunden 2 min efter. Vid båda dreven är hunden kopplad på löpan., Rå 93, Rå 100(40)
Ep: 5 – 5 – 3 – 4 – 5 – 3 – 2 = 27 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J VÄSTRALUNDS CAPTEN SE26736/2014 H e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012 Äg: Christer & Ingrid Filipsson, Norberg.
29/10. Domare: Sundqvist Sverker. Släpp 1. Upptag omgående, driver till full tid. Klockren inkalining. Rå avspårat.Släpp 2. Driver okänt djur vi ser hunden men inget drevdjur. Släpp 3. Okänt drevdjur domaren vägvisaren hundföraren försökte hitta spår efter drevdjuret men ser inget. Släpp 4. Upptag som visar sig vara älg. Kopplar så fort det går. Rå 94, Okänt 45, Okänt 45, Okänt 45
Ep: 3 – 1 – 3 – 5 – 3 – 2(2) – 3 = 20 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå