Länskamp -15

NOJCH NOUCH HARESPORET’S NIX-BARON NO35444/10 e NOJCH Langmyrbergets Pluto N13706/04 u NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Olsby Arne, Toten, Norge.
09/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Tar upp hare som ses en gång med hunden 1 minut efter, driver i 5 repriser till full tid. Dom längre tappterna är på väg. Hunden kopplas och förflyttning. Släpp 2. Får slag tar upp okänt driver en kort stund. Hunden kopplas och provet avslutas. Provet avslutas 1330. Pejlförsedd. Hare 91(64), Okänt 8
Ep: 5 – 5(1) / 4 – 4 – 4(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 45
Dpr: I Hare

NOJCH NOUCH HARESPORET’S NIX-BARON NO35444/10 e NOJCH Langmyrbergets Pluto N13706/04 u NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Olsby Arne, Toten, Norge.
08/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Får slag och upptag går i en repris med mindre tappter. Drevdjur okänt. Släpp 2. Får slag men kan ej resa vikt. Kopplas och förflyttning. Släpp 3. Får slag men kan ej resa vilt. Kopplas och provet avslutas. Provet avslutas 1540. Pejlförsedd. Okänt 58
Ep: 5 – 3(1) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 4 – 4 – 4 = 20
Dpr

NOUCH HARESPORET’S NIX-NIXI NO51763/09 e NOJCH Langmyrbergets Pluto N13706/04 u NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Löken Erling, Veestideveeen Norge.
19/01. Domare: Skog Per -erik. Släpp 1. Släppt på harsla gmen tar upp 2 st rå drevet går bra i 75 min i gallring med ris på marken, Sämre drev på slutet hunden tar sedan sina spår tillbaka mot bilen.Vänder sedan åter till tappten och hittar utlöpan. kopplas på löpan. Släpp 2. Släpps på gamla slag men hunden tar upp snabbt och driver tapptfritt. Återgår sedan till oss och kopplas och provet avslutas.Hunden något halt. Provet avslutas 1445. Pejlförsedd. Rå 104(38), Hare 76
Ep: 4 – 5(2) / 5 – 5 – 4(2) / 5(3) – 4 / 4 – 4 – 6 = 46
Dpr: I Rå, II Hare

NOUCH HARESPORET’S NIX-NIXI NO51763/09 e NOJCH Langmyrbergets Pluto N13706/04 u NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Löken Erling, Veestideveeen Norge.
18/01. Domare: Matspers Bengt. Släpp 1. Tiken söker ut bra och finner harslag i ett vinterkallt snötäcke. Upptag på hare som går i 4 repriser. Haren acspårad. Upplega och rassnö gör att det blir svår förhållanden för tiken. Släpp 2 Upptag på en fälthare som gick i 3 repriser till full tid. Haren sprang vägar i tätbebyggt område så tiken fick problem, men löste det på ett fördömligt sätt. Haren sågs med tiken 1 min efter. Hunden kopplas och provet avslutas. Provet avslutas 1440. Pejlförsedd. Hare 76(60), Hare 113(48)
Ep: 5 – 6(1) / 4 – 5 – 4(1) / 4(3) – 5 / 3 – 4 – 6 = 46
Dpr: II Hare, I Hare

NOJ(D)CH HARESPORET’S REX-W-ROCKY NO51758/09 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u C.I.B FIUCH SEUCH Tolsebodas Obbie S43820/2005 Äg: Löken Erling, Veestidevenden Norge.
18/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Får slag på hare som jagas i tre repriser till full tid. Haren buktade väldigt trångt i den myckna lössnön, gick om sina löpor gång på gång. En prestation att klara detta. Hunden besökte oss 2 ggr på tappt hare avspårad. Släpp 2. Tar upp rå som drivs en kort stund hunden lägger av och kommer åter. Hunden fortsätter att söka efter harslag. Provet avslutas 1325. Pejlförsedd. Hare 90(39), Rå 15
Ep: 5 – 4(1) / 4 – 5 – 5(1) / 5(3) – 4 / 5 – 4 – 5 = 46
Dpr: I Hare

JEGERENES’S ARIELLE I NO56873/10 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u J Härkilas Vissla Vi S35417/2007 Äg: Löken Erling, Veestideveden Norge.
19/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1+2. Tar upp rå som hunden driver tills den kommer upp i harslag, hunden tar upp en fälthare som ses 2 ggr med hunden 1 min efter. Den drivs i 4 repriser till full tid. haren går på vägar flera ggr. Dom stora tappterna blir i tät ungskog där haren går i samma löpor flera ggr. Släpp 3. Tar upp skogshare som ses 2 ggr med hunden 1 min efter. Får tappt hunden kopplas och provet avslutas. Provet avslutas 1450. Pejlförsedd. Rå 30, Hare 97(86), Hare 30
Ep: 5 – 6(1) / 4 – 5 – 4(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 47
Dpr: I Hare

STJÄRNSKOGENS VINDIRA SE42644/2010 e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Karlsson Anneli, Leksand.
29/01. Domare: Fasten Göran. Haren sprang ofta på vägen den var ner på en sjö där vatten låg på isen, buktade sedan i skogen bland scoterspår. Haren såga 2 ggr hed hunden 5 och 10 min efter. Provet avslutas 1430. Pejlförsedd., Hare 68(79)
Ep: 5 – 4(1) / 3 – 3 – 4(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 4 = 41
Dpr: II Hare

Dalarna 2014-10-01 – 2014-10-31

J STÄDJANS DIVA SE34179/2010 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u SEUCH Spisvråns Kia S13481/2004 Äg: Spånberg Ulf, Särna.

27/10. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Rör sig väldigt trångt kring ägaren och vi fick gå för att hunden skulle hitta vilt. Driver en kort repris och lägger av återkommer. Släpp 2. Sämre sök denna gång men tar trots detta upp rå 75 m från där vi sitter. Driver i en repris och lägger av o kommer åter. Hunden verkar för dagen sjuk och vi avbryter provet. Rå 17, Rå 28 Ep: 1(1) – 3 – 2 – 4 – 3 – keb – keb = 13 Pris: Ökl, 0 Rå, 0 Rå

Dalarna 2014-12-01 – 2014-12-31

SEVCH SEJCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.
12/12. Domare: Eriksson Nils. Loss 8 00 Tiken jobbar med 2 harslag på fm med enstyaka väckskall som hon ej lyckas resa. Upptag på hare som avspåras på väg. Hare 76(53), Okänt
Ep: 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 = 26
Pris: Ökl, 2 Hare

Dalarna 2015-01-01 – 2015-01-31

ÅHYDDANS ALGOT SE25252/2013 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH Nillas Castor Atos S43877/2006 u JWW-08 SEUCH RR SEJCH Stjärnskogens Filippa Iii S50109/2007 Äg: Rune Mix, Bjursås.
13/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Tar snabbt upp rådjur som går i 2 repriser till full tid. På tappten kommer hunden i drevlöpan ägaren går med hunden tillbaks som fortsätter och driva.Släpp 2. Får slag på rådjur rådjuren går in i hästhage. Hunden kommer åter till ägaren. Släpp 3. Får upp rådjur driver till han får tappt hunden åter i löpan. Hunden kopplas och provet avslutas. Rå 101(16), Rå 33 Ep: 3 – 4 – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 = 21 Pris: Ökl, 1 Rå

HERRÖSKOGENS BIRA SE38205/2010 e SEJCH NOJCH Lufsen S42509/2002B u J Storängens Furia S39013/2004 Äg: Jonas Krisström, Sörbygden.
28/01. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp1. Väcker mkt rikligt direkt vid släpp, tar upp rådjur som drivs i 2 repriser till full tid. Kopplas på löpan. Släpp 2. Väcker mkt rikligt utan att resa vilt. Hunden tröttnar i den myckna snön och hunden kopplas o provet avslutas. Rå 106(19) Ep: 3 – 1 – 3 – 1 – 4 – 2(2) – 2 = 16 Pris: ök, 1 Rå

Dalarna 2015-10-01 – 2015-10-31

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

21/10. Domare: Eriksson Nils. , Hare 16 Ep: 3 – 5 – K – K – K – K – 3 = 11 Pris: Ökl, 0

VÄSTRALUNDS CAPTEN SE26736/2014 e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stråkens Alise SE23301/2012 Äg: Christer O Ingrid Filipsson, Norberg.

22/10. Domare: Hans Berg. Hjort 100, Okänt 30, Hjort 95 Ep: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 28 Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort

Dalarna 2015-11-01 – 2015-11-30