Styrelsen

Seppo Piirhonen

Ordförande

Emil Seidemar

Vice Ordförande/ Media / Webbansvarig

Birgitta Ingrids

Sekreterare/Medlemsansvarig/ Media / Webbansvarig

Jenny Carsting

Kassör