Styrelsen

Roger Svensson

Ordförande

Joel Widman

Sekreterare

Lars Rydstedt

Kassör