Styrelsen

Jakob Bergvall

Ordförande

Emil Seidemar

Vice Ordförande

Birgitta Ingrids

Sekreterare/Medlemsansvarig

Jenny Carsting

Kassör