Protokoll.

Styrelsen i Dalarnas Dreverklubb tackar samtliga närvarande för väl genomfört årsmöte, och trevlig middag.

Publicerar protokollet från årsmötet och konstituerande möte.