Leksand 2017-07-08

Leksand 2017-07-08
Domare: OLSSON CARINA
Dalarnas dreverklubb

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Hanar
COLORADOGÅRDENS BISSE SE27529/2016 e Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Kim Schults, Borlänge.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Medelstor av utmörkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck, välpigmenterad . Bra bett , utmärkt hals . Välutvecklad bröstkorg , bra vinklar . Utmärkt benstomme, välgående. Utmärkt päls färg och mentalitet. Välvisad . Ment.: u.a. Excellent kval.
DJÄKENGÅRDENS AJAX SE34312/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Haglund Leif, Linghed.
Röd & vit. Mkh: 34,5 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med något bred skalle och ljusa ögon. Bra bett utmärkt hals, tillräcklig bröstkorg. Kunde ha något mera förbröst . Bra vinklad. Rör sig väl. I något tunnt hull för dagen . Utmärkt päls, färg och mentalitet. Behöver mer ringträning, Ment.: u.a. Excellent kval.
DJÄKENGÅRDENS ALI SE34316/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Johansson Per-arne, Österfärnebo.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Medelstor av mycket god typ. Maskulint huvud som kunde ha grövre nosparti. Ljusa ögon. Bra bett. Dubbla P1 i överkäke. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad fram. Lite öppet bak. Behöver utveckla mera massa. Behöver mer ringträning. Bra päls . Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
DJÄKENGÅRDENS AMOR SE34317/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Olsson Gunnar, Hammarstrand.
Röd och Vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ maskulint huvud med något bred skalle och ljusa ögon. Bra bett, vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklad. Passande benstomme. Ordinära rörelser. Utmärkt päls, värg och mentalitet. Välmusklad Ment.: u.a. Excellent kval.
DJÄKENGÅRDENS AMOS SE34313/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Wicsell Alf, Stöde.
Röd och vit. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med ljusa ögon. Vinternos. Ville ej visa bett eller bli mätt idag. Utmärkt hals . Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklar, passande benstomme. Rör sig med ett bra steg. Utmärkt päls och färg . Pris p g a mentaliteten. Disqualified
DJÄKENGÅRDENS ARI SE34315/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Jonsson Roger, Näsviken.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med ljusa ögon. Bra bett. Vacker hals. Bra bröstkorg, kunde ha mer förbröst. Ordinärt vinklad och ordinära rörelser. Utmärkt päls och färg. Välmusklad. Behöver mer ringträning. Ment.: u.a. Excellent kval.
DJÄKENGÅRDENS ATHOS SE34314/2016 e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Nyström Jörgen, Åmotsbruk.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av mycket god typ. Maskulint huvud med bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals. Öppen i sin vinkling fram, korta överarmar. Ordinärt bak. Välutvecklad bröstkorg som kunde ha mer för bröst. Rör sig med framskjuten skuldra . Krokiga framben. Trång bak. Lite väl glad svans. Utmärkt päls , färg och mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Very Good kval.
KILHAMMARS IAN SE50407/2016 e SEJCH SEUCH Fagertärn’s Amigo SE48425/2010 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Nurdh Arne, Söderhamn.
Röd och vit. Mkh: 36 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint vackert huvud med bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm och krokiga framben. Bra vinlad bak. Ordinära rörelser . Bra benstomme. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
NATTSLAGETS REMINGTON SE51569/2016 e J Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Haresporet’s Nattslag’a SE43695/2012 Äg: Haglund Lennart, Arvika.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med något kullrig panna. Något ljusa ögon, bra bett. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Bra vinklad. Passande benstomme. Stark rygg. Rör sig väl. Utmärkt päls och färg samt mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK
NATTSLAGETS SAUER SE51566/2016 e J Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Haresporet’s Nattslag’a SE43695/2012 Äg: Dahlström Marcus, Örebro.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av god typ. Något tikbetonad huvud och helhet. Bra bett. Ljusa ögon. Skulle ha mer utfyllt nosparti. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Ordinärt vinklad. Luftig och något uppdragen buklinje. Ordinära rörelser. Bra päls och färg. Mentalitet ok. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Good kval.
NILLAS CASTOR FAXE SE30602/2016 e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Skogberg Benneth, Valbo.
Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med bra bett. Dubbla P1 i högre överkäke. Välpigmenterad. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg, kunde ha mera förbröst. Ordinärt vinklad. Passande benstomme. Stark rygg. Rör sig väl. Lite väl glad svans för dagen. Utmärkt päls, färg och mentalitet Excellent kval.
STÄDJANS GIZMO SE36001/2016 e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Östling Stefan, Ockelbo.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott Något ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Kunde ha något mera förbröst. Bra vinklad. Passande benstomme. Rör sig bra från sidan, lite trång bak. Bra pälskvalité. Riklig svansfana. Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk.
STÄDJANS GURRA SE36000/2016 e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Fredrik Lindberg, Orsa.
Trefärgad.. Mkh: 35 cm. Medelstor mycket god typ. Ädelt huvud som kunde ha bättre utfyllt nosparti. Något ljusa ögon. Bra bett. Dubbla P1 i höger överkäke. Utmärkt hals. Ännu inte färdig i kroppen, behöver djupna. Något öppen vinkling fram, bra bak. Rör sig med ett bra steg från sidan, lite trång bak. Bra päls. Härlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
TOSTAREDS BARON SE33854/2016 e J Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Lindberg Mattias, Falun.
Röd och vit. Mkh: 36 cm. Utmärkt typ. Maskulint huvud med något luftiga öron. Något ljusa ögon, bra bett. Välpigmenterad. Bra hals. Bra bröstkorg, kunde ha mera förbröst. Lite framskjuten skuldra. Bra vinkling bak. Rör sig med ett bra steg. Bra päls , vacker färg . Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk.
WALLELYCKAN CASPER SE22847/2016 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Larsen Linus, Ludvika.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med något mycket läpp. Bra bett och pigment. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklad. Passande benstomme, stark rygg . Rör sig väl från sidan , lite trång bak. Bra päls, vacker färg, bra mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK

DREVER Unghundsklass (15 – 24 mån) Hanar
NATTSLAGETS BJÖRN SE22355/2016 e J SEVCH Nattslagets Texas SE17664/2014 u SEVCH SEJCH Trumslagarboställets Puma SE40890/2013 Äg: Tysk Johan, Mora.
Röd och Vit. Mkh: 34 cm. Av god typ. Något tikbetonat huvud. Kunde ha grövre nosparti. Bra bett. Lite ljusa ögon. Tillräcklig hals. Bra vinklad. Stark rygg. Kort kors med hög svans. Behöver mer ringträning. Rör sig med ett bra steg från sidan när han vill. Lite trång bak. Bra päls. Vackerfärg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Good kval.

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Hanar
J BRINNSJÖNS KALIBER SE38548/2015 e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Jonas Berg, Sundborn.
Trefärgad.. Mkh: 35 cm. Medelstor utmärkt typ. Maskulint huvud och uttryck. Bra bett . Utmärkt hals. Välpigmenterad. Välformad bröstkorg. Kunde ha något mera förbröst. Ordinärt vinklad . Bra benstomme, kort kors och hög svans. Rör sig med ett bra steg. Bra päls, trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
BÄCKSKOGENS TRÄFF SE43098/2015 e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J Thepelis Era S37236/2009 Äg: Hansson Dag, Arvika.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert maskulint huvud med ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad. Utmärkt benstomme. Välgående. Utmärkt päls, vacker färg. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/Tkl., BIM
J COLORADOGÅRDENS ACKE SE43101/2015 e Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Bergvall Jakob, Djurås.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Ädelt huvud som skulle ha mer utfyllt nosparti. Bra bett. Dubbla P1 i vänster överkäke. Något ljusa ögon. Utmärkt hals. Tillräcklig bröstkorg som kunde ha något längre bröstben. Ordinärt vinklad. Bra benstomme.Något utåtvridna framtassar . Något glad svans. Rör sig bra från sidan, lite trång bak.Utmärkt päls. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
KUSBACKENS WALLE SE20655/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Håfström Johan, Bengtsfors.
Röd och vit.. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med något ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg som kunde ha mer utvecklat förbröst. Ordinärt vinklad fram, öppen i sin vinkling bak vilket gör att han rör sig något underställt. Behöver mer ringträning. Går och nosar mycket. Utmärkt päls vacker färg,. Mentalitet ok. Ment.: u.a. Very Good kval.
KUSBACKENS WILGOT SE20654/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Gunnarsson Jens, Rengsjö.
Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud, något ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra förbröst, välvinklad. Något sluttande kors. Rör sig med ett bra steg. Utmärkt färg, päls och mentalitet. Välvisad. Excellent kval.
SEJV-16 KUSBACKENS WILMER SE20652/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Gunnarsson Jan-åke, Ockelbo.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud, något ljusa ögon. Välpigmenterad. Vill tyvärr ej visa tänderna . Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg, bra vinklar. Stark rygg. Välgående. Utmärkt päls och färg . Priset på grund av vägran gällande tandvisning. Disqualified
SEUCH J LILLA SOLBACKENS DENVER SE36063/2014 e J Västerflys Lukas S61761/2006 u Lilla Solbackens Svansa SE38280/2012 Äg: Sigfridsson Anders, Gustafs.
röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck . Bra bett . Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg, bra förbröst. Bra vinklar. Utmärkt benstomme. Rör sig med något framskjuten skuldra, för övrigt bra steg. Stark rygg . Utmärkt päls , vacker färt . Trevlig mentalitet. Något halsskinn. Ment.: u.a. Excellent kval.
J LILLA SOLBACKENS DIESEL SE36060/2014 e J Västerflys Lukas S61761/2006 u Lilla Solbackens Svansa SE38280/2012 Äg: Lundvall Henric, Åsenhöga.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med bra bett. Något ljusa ögon. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg, något kort överarm. Ordinärt vinklad bak. passande benstomme. Rör sig med ett bra steg. Bra pälskvalité , vacker färg. Bra mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
LINGVALLEN ENOC SE36700/2015 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Enocsson Magnus, Anderstorp.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av mycket god typ. Maskulint huvud. Bra bett. Välpigmenterad. Tillräcklig hals. Välutvecklad bröstkorg. Krokiga framben. Ordinärt vinklad. Bra benstomme, sluttande kors . Bra pälskvalité . Vacker färg. Behöver bli frimodigare. Vill inte riktigt visa sig till sin fördel i dag därav priset. Sufficient kval.
LÅNGSJÖNS X-MAN SE49437/2012 e SEVCH SEJCH SEUCH Lillebror S36655/2007 u Långsjöns Dezzi S27321/2003 Äg: Karlsson Anders, Halmstad.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med härligt uttryck. Bra bett. Dubbla P1 i vänster överkäke. Vinternos. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad. Något krokiga framben. Stark rygg. Välgående. Utmärkt päls, vacker färg. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/Tkl.
SEJCH MÖNSTERGÅRDENS NEMO SE43729/2013 e J Mönstergårdens Disko S51983/2007 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Gustavsson Sven, Kilafors.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud, bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg, kunde ha mer förbröst. Något kort överarm. Bra vinklad bak. Utmärkt benstomme. Stark rygg. Något kort kors. Lite glad svans. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J NILLAS CASTOR EGO SE24869/2015 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Norin Erik, Forsbacka.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med bra bett. Något mycket läpp. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg, kunde ha lite mer förbröst. Bra vinklad. Passande benstomme, stark rygg. Rör sig väl från sidan, lite brett fram. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK
J RIVER RACE LEX SE21522/2015 e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u SEUCH SEJCH River Race Chelsie SE42627/2010 Äg: Maritn Hovberg, Bälinge.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck. Något ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Bra pigment. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad fram. Lite öppen vinkling bak. Passande benstomme. Sluttande kors. Lite glad svans. Bra pälskvalité. Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J SEVCH RÖDMYRABACKENS JÄGER SE37300/2015 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J Rödmyrabackens Siri SE48974/2010 Äg: Elin Bjurström & Philip Engberg, Kungsängen.
Trefärgad. Mkh: 34 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Kort överarm och framskjuten skuldra. Ordinärt vinklad bak. Stark rygg. Utmärkt päls, vacker färg. Behöver mer ringträning. Very Good kval.
SEJCH STJÄRNSKOGENS ACKE SE37541/2014 e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Blomqvist Bengt, Boda Kyrkby.
Röd och vit. Mkh: 36 cm. Medelstor av god typ. Maskulint huvud med något ljusa ögon. Bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm. Öppen vinkling bak vilket gör att han rör sig överbyggd. Kort kors, glad svans. Utmärkt pälskvalité, vacker färg och trevlig mentalitet. På grund av vinklingen good. Ment.: u.a. Good kval.
STÄDJANS FAX SE20059/2015 e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Jonas Nyman, Vemdalen.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Medelstor av mycket god typ. Hane med något ädelt huvud. Bra bett. Något ljusa ögon. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig med ett bra steg. Bra pälskvalité. Vacker färg . Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
VÄTTERVINDENS WICKO SE15412/2015 e J Lukas SE38466/2013 u J SEUCH Vättervindens Stina S58750/2009 Äg: Karlsson Lars-göran, Skillingaryd.
Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck. Bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals och bröstkorg. Välvinklad. Något krokiga framben. Utmärkt benstomme. Rör sig väl. Utmärkt päls , färg och mentalitet. Excellent kval., 4:a konk., CK

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Hanar
HG ANTE NO46824/15 e Holtmarka Naijo I N02572/08 u Slagstigens Sara SE12319/2011 Äg: Einar Prestkvern O Hanne Skarpodde, .
Trefärgad. Mkh: 37 cm. Av utmärkt typ. Maskulint huvud med gott uttryck och bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm och framskjuten skuldra. Ordinärt vinklad bak. Stark rygg. Rör sig med ett bra steg från sidan. Något krokiga framben. Lite kort kors med glad svans . Umärkt färg , päls och mentalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 2:a konk.
TOSTAREDS ARON SE22111/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Hansson Hasse, Sundborn.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Maskulint huvud med något köttiga kinder. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad. Utmärkt benstomme. Välgående. Utmärkt päls , färg och mentalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 1:a konk., CK

DREVER Veteranklass (över 8 år) Hanar
SEVV-16 SEV-16 SEV-14 J SEUCH MÖNSTERGÅRDENS GUTTEN S51653/2008 e J Mönstergårdens Ägir S36051/2003 u J Flotägårds Dilba S30864/2002 Äg: Östblom Olov, Ockelbo.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med härligt uttryck. Välpigmenterad. Bra bett. Dubbla P1 ui vänster överkäke. Utmärkt hals. Välvinklad. Bra benstomme. Rör sig väl. En veteranhane i mycket fin kondition. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Tikar
ACKERS PATA SE42749/2016 e SEJCH Ackers Fantomen S51151/2008 u J SEVCH Kitty SE46568/2010 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med något stora öron och ljusa ögon. Bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm. För övrigt bra vinkad. Är något mjuk i ryggen i rörelse. Utmärkt benstomme. Rör sig väl från sidan , lite brett fram. Utmärkt päls , färg och mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
BAZILLA SE36584/2016 e J SEUCH SEJCH Svanstrandens Bonzo SE33734/2010 u J SEVCH SEUCH Örnfjordens Pepzi SE21616/2013 Äg: lingvall Mette & Reidar, Hamångrefjärden.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Ädelt huvud. Önskar lite mer utfyllt nosparti. Lite högt ansatta öron som kunde vara mer rundade nertill. Bra bett och hals. Ordinärt vinklad. Behöver utvecklas mera i kroppen. Behöver mer ringträning och bli lite mer frimodigare. Utmärkt pälskvalité, vacker färg. Ment.: u.a. Very Good kval.
BINA SE36587/2016 e J SEUCH SEJCH Svanstrandens Bonzo SE33734/2010 u J SEVCH SEUCH Örnfjordens Pepzi SE21616/2013 Äg: Reidar & Mette Lingvall Andersen, Hamrångefjärden.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Mycket god typ. Ädel tik som behöver mer massa på kroppen och utveckling. Kunde ha något mera utfyllt nosparti. Bra bett. Något ljusa ögon. Bra hals. Ordinärt vinklad. Något uppdragen buklinje. Behöver mer ringträning. Stretar och drar i kopplet. Utmärkt pälskvalité , vacker färg. Härlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
COLORADOGÅRDENS BEA SE27526/2016 e Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Tomas Schill, Landsbro.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med gott uttryck och bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals. Ordinärt vinklad. Något framskjuten skuldra. Välutvecklad bröstkorg, kunde ha mer förbröst. Rör sig med ett bra steg. Ännu något mjuk i ryggen i rörelse. Utmärkt päls, färg och metalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval.
COLORADOGÅRDENS BELLA SE27523/2016 e Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Reidar & Mette Lingvall Andersen, Hamrångefjärden.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud med härligt uttryck. Bra bett. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Bra vinklad. Rör sig väl från sidan, lite trångt bak. Utmärkt pälskvalité . Vacker färg . Trevlig mentaliltet. Röd och vit Ment.: u.a. Excellent kval.
FALLASKOGENS GRY SE38314/2016 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Stefan Eriksson, Nusnäs.
Röd och vit. Mkh: 32 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud och uttryck. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Fint förbröst. Goda vinklar för övrigt. Passande benstomme. Bra pälskvalité. Härlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
HADDEBOS JENNY SE49415/2016 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J SEUCH Vättervindens Stina S58750/2009 Äg: Karlsson Roland, Katrineholm.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med gott uttryck. Bra bett. Något ljusa ögon. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg med bra för bröst. Bra vinklad. Välgående från sidan. Lite trång fram och bak. Bra päls. Vacker färg . Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
KULLAJÄGARNS NATTI SE24861/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Sten Olsson, Sala.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med gott uttryck och bra bett .Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg som kunde ha mer förbröst. Något kort överarm. För övrigt bra vinklad. Rör sig med ett bra steg. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK
KUSBACKENS WILMA SE20650/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Elfvén Lars, Avesta.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud. Något ljusa ögon, bra bett. Utmärkt hals. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad. Bra benstomme. Något sluttande kors. Rör sig med ett bra steg från sidan. Något trång bak. Utmärkt päls. Vacker färg, trevlig mentalitet. Bra presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk.
SILVERKÄLLANS CIM SE37256/2016 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEUCH SEJCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Landell Gunilla, Årsunda.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med något ljusa ögon. Bra bett, utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Kunde ha något mer förbröst. Bra vinklad. Stark rygg. Rör sig väl från sidan , lite trångt bak. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Väl visad. Ment.: u.a. Excellent kval.
SILVERKÄLLANS CITA SE37257/2016 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEUCH SEJCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Viktorsson Matthias, Insjön.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av mycket god typ. Feminint litet huvud som kunde ha något längre och kraftigare nosparti. Bra bett. Ljusa ögon. Tillräcklig hals. Behöver mer djup i bröstkorgen. Blir lite högställd idag. Ordinärt vinklad. Ej i bästa pälskondition, i fällning. Bra färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
STÄDJANS GULLAN SE36005/2016 e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Prins Harry, Särna.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av mycket god typ. Feminint huvud med gott uttryck och bra bett. Bra hals. Behöver utvecklas mer i kroppen , ännu lite valpig. Något kort överarm. Bra vinklad bak. Något uppdragen buklinje. Stark rygg. Utmärkt pälskvalité . Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
TOSTAREDS BEATRIX SE33857/2016 e J Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Andersson Robert, Järpås.
Röd och vit. Mkh: 32 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med härligt uttryck. Bra bett. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg för åldern . Något kort överarm, för övrigt bra vinklad. Bra bensomme. Välgående från sidan , lite trång bak. Utmärkt pälskvalité , vacker färg. trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK
TOSTAREDS BECKY SE33856/2016 e J Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Piironen Alexandra & Seppo, Vikmanshyttan.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud som kunde ha något mer rundade öron nertill. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg, även fint förbröst. Bra vinklad. Utmärkt benstomme. Stark rygg. Rör sig med ett bra steg från sidan. Tåar in något fram. Lite trång bak. Utmärkt pälskvalité , vacker färg, utmärkt mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

DREVER Unghundsklass (15 – 24 mån) Tikar
KLINGA SE44758/2015 e J Mönstergårdens Frasse S63302/2007 u J Mönstergårdens Kvitta SE50360/2010 Äg: Rolf Karlsson, Hedemora.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med gott uttryck. Bra bett. Vacker hals. Tillräcklig bröstkorg. Kunde ha något mer förbröst. Bra vinklad. Stark rygg. Välgående från sidan. Lite trång fram och bak. Utmärkt pälskvalitét och fört. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Tikar
J BRINNSJÖNS JULLAN SE37995/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J SEVCH Brinnsjöns Heffa S53908/2007 Äg: Lindberg Marie, Huddungeby.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklad . Utmärkt benstomme. Något sluttande kors. Rör sig väl från sidan , lite trångt bak. Bra pälskvalité. Härlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval.
J CARLSATORPETS ESSIE SE31850/2015 e J SEUCH Slagstigens Sebbe SE12315/2011 u J Freia S18762/2007 Äg: Johansson Tobias, Malungsfors.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm annars bra vinklad. Rör sig med ett bra steg från sidan , lite brett fram och något trångt bak. Utmärkt pälskvalité. Vacker färg. Trevlig metnalitet. Synnerligen välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK
SEVCH GRENEBACKENS ERA SE44440/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Nillas Castor Carras S51744/2009 u J Friljusets Bianca SE43685/2012 Äg: Persson Niklas, Ekshärad.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud. Något ljusa ögon, bra bett .Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Kunde ha något mer förbröst. Ordinärt vinklad och ordinära rörelser. Kunde ha något grövre benstomme. Stark rygg. Utmärkt pälskvalité , vacker färg . Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
HG ARITA NO46828/15 e Holtmarka Naijo I N02572/08 u Slagstigens Sara SE12319/2011 Äg: Andersen Helge, Skien Norge.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud som kunde ha bättre utfyllt nosparti. Bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något kort överarm , För övrigt bra vinklad. Stark rygg. Rör sig väl från sidan , lite trångt fram och bak. Bra pälskvalité, vacker färg . Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval.
HÄRADS ÅCKRA SE20216/2016 e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Bo O Naima Malmberg , KATRINEHOLM.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med bra bett . Dubbla P1 i vändter överkäke . Vacker hals. Bra bröstkorg. Kunde ha något mer förbröst. Ordinärt vinklad. Kunde ta ut steget något mer bak. Tåar in något fram , lite trångt bak. Utmärkt pälskvalité, vacker färg .Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J KARIOONHIIREN VIRPI FI55677/11 e FIJCH Laitumen Rekku FIN14080/08 u FIUCH Karioonhiiren Hely FIN26782/05 Äg: Nils Eriksson, Säter.
Trefärgad. Mkh: 32 cm. Utmärkt typ. Feminint hvud och uttryck. Något ljusa ögon . Bra bett och hals. Välutvecklad bröstkorg. Fint förbröst. Bra vinklad. Passande benstomme. Något sluttande kors. Bra pälskvalité, vacker färg. Något glad svans. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J SEVCH KILHAMMARS HELLY SE49661/2015 e SEJCH SEUCH Fagertärn’s Amigo SE48425/2010 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Nordh Arne , Söderhamn.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med gott uttryck. Något ljusa ögon. Bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Något krokiga framben. Bra vinklad. Rör sig väl. Vacker över och underlinje. Utmärkt päls, färg och mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 3:a B H/Tkl.
KUSBACKENS WINNA SE20649/2016 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Strid Per-erik, Rengsjö.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av mycket god typ. Vackert feminint huvud med gott uttryck. Något ljusa ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Krokiga framben och veka mellanhänder. Bra vinklad. Bak. rör sig bra från sidan, marktrångt fram. Bra pälskvalité , vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
LÅNGSJÖNS CHILI SE39141/2015 e Ylin Jonttu SE11243/2015 u Långsjöns X-ila SE49439/2012 Äg: Bengtsson Siv O Ann, Heberg.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminit huvud. Gott uttryck. Något ljusa ögon. Kunde ha något mer utfylld underkäke men bra bett. Vacker hals. Bra bröstkorg. Något kort överarm. Bra vinklad bak. Utmärkt benstomme. Stark rygg. Rör sig med ett bra steg. Bra päls , vacker färg , bra mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk., CK
SEVCH MÖNSTERGÅRDENS MIKKA SE38261/2012 e SEUCH Mönstergårdens Foppa S63301/2007 u SEJCH Alors Ålinn S43363/2004 Äg: Sven Gustavsson, Kilafors.
Röd och vit. Mkh: 32 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med bra bett. Kunde ha något mer rundade öron i nederdelen. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad fram, knapp i sin vinkling bak vilket gör att hon rör sig överbyggd. Utåtvridna framtassar. Utmärkt pälskvalité, vacker färg. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Very Good kval.
J RIVER RACE MALIN SE45072/2012 e J Tk Max NO52744/09 u SEJCH NOJCH SEUCH River Race Arwen S36369/2007 Äg: Matspers Bengt, Leksand.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Mycket god typ. Tikhuvud med lite grov skalle. Bra bett. Vacker hals. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad fram, öppen i sin vinkling bak. Visas idag i lite högt hull som påverkar rörelserna .De blir lite rullande. Bra pälskvalite och färg . Trevlig mentalitet. Bra visad, Ment.: u.a. Very Good kval.
RÖDMYRABACKENS TYLLA SE37299/2015 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J Rödmyrabackens Siri SE48974/2010 Äg: Frisk Magnus, Rengsjö.
trefärgad. Mkh: 32 cm. Utmärkt typ. Vackert feminint huvud med bra bett. Utmärkt hals. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad. Stark rygg. Något sluttande kors. Bra pälskvalité, fin färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J SEVCH SILVERKÄLLANS BIXI SE24081/2015 e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u SEUCH SEJCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Ivarsson Gunnar, Rengsjö.
Trefärgad. Mkh: 35 cm. Mycket god typ. Vackert huvud med gott uttryck. Bra bett. Lite mycket läpp. Tillräcklig hals. Kunde ha något djupare bröstkorg. Ger ett lite luftigt uttryck. Något knapp vinklad. Kunde ta ut steget bättre bak. Utmärkt pälskvalité. Kunde vara renare i sin färg. Utmärkt mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval.
J SKOGSDALENS JESSIE SE28544/2014 e Skogsdalens Jojje SE20132/2011 u Skogsdalens Kia SE48601/2012 Äg: Kervestig Nicklas, Ransäter.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med gott uttryck. Bra bett. Något ljusa ögon. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg, fint förbröst. Bra vinklad. Rör sig väl från sidan , lite trångt bak. Bra pälskvalité . Utmärkt mentalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., CK
J SKOGSSKALLETS SAGA SE26245/2012 e Tuthammarens Diego S45649/2006B u J Skogsskallets Cajsa S19397/2008 Äg: Jonsson Per, Vagnhärad.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud som kunde vara mer utfyllt i nospartiet. Ljusa ögon. Bra bett. Något luftiga öron som kunde vara något mer rundade nertill. Bra hals. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig med ett bra steg. Pälsen i fällning i dag. I något gott hull för dagen. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval.
J STÄDJANS FIXA SE20063/2015 e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Spånberg Ingrid, Våmhus.
Trefärgad. Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med bra bett. Något ljusa ögon. Bra hals. Kunde ha något djupare bröstkorg. Ger ett lite luftigt och högställt uttryck. Något kort överarm. Kunde ha mer förbröst. Bra vinklad bak. Bra pälskvalité. Ordinära rörelser. Fin färg. Trevlig mentalitet. Trevligt presenterad. Ment.: u.a. Very Good kval.
SVANSTRANDENS TINA SE50341/2015 e J River Race Maestro SE45061/2012 u Svanstrandens Mira S43868/2006 Äg: Johansson Lars-åke, Säffle.
Trefärgad. Mkh: 34,5 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med gott uttryck. Bra bett. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklad. Välgående från sidan. Lite trång bak. Utmärkt pälskvalité, fin färg. Bitvis lite glad svans. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval.
TOSTAREDS ALMA SE22115/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Pär Thunander, Mockfjärd.
Röd och vit. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med bra bett. Något ljusa ögon . Umärkt hals. bra bröstkorg. välvinklad. Utmärkt benstomme. Rör sig väl från sidan, lite trång bak. Utmärkt pälskvalité och mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK
SEVCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS TIA SE41122/2014 e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009 u Rappkrokens Cindy SE18328/2010 Äg: Thorén Esbjörn, Bollnäs.
Röd och vit. Mkh: 35 cm. Mycket god typ. Feminint huvud men något luftiga öron som kunde vara något mer rundade nertill. Bra bett. Vacker hals. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad fram, öppen i sin vinkling bak vilket gör att hon rör sig överbyggt bak . Hon blir något mjuk i ryggen. Kort svans. Utmärkt pälskvalité. Vacker färg. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Very Good kval.

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Tikar
FRILJUSETS DOLLY SE45203/2015 e J Tk Max NO52744/09 u Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Albinsson Thommy, Dala-Järna.
Röd och vit. Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med gott uttryck, något ljusa ögon. Bra bett. Tillräcklig hals. Ger ett något högsställt och luftigt uttryck. Knapp i sin vinkling, speciellt bak där hon rör sig bundet och överbyggt. Kort kors med glad svans. Bra päls. Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Very Good kval., V:a Ökl
LILLA SOLBACKENS LEXI SE38281/2012 e Grym S38044/2006 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008 Äg: Östblom Olov, Ockelbo.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminint huvud med något köttiga kinder. Bra bett. Bra hals. Välutvecklad bröstkorg. Goda vinklar och rörelser från sidan. Lite trång bak. Passande benstomme. Bra pälskvalité. Trevlig mentalitet, trevligt presenterad. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 1:a konk., CK
LÅNGSJÖNS ÄSSIE SE58238/2013 e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J Storängens Juli S31802/2006 Äg: Bengtsson Siv, Heberg.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Feminit huvud med bra bett. Välpigmenterad. Utmärkt hals. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklar. Rör sig väl från sidan, lite trån bak. Lite mjuk i ryggen. Bra pälskvalité , vacker färg. Trevlig mentalitet. Välvisad. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 2:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.
NILLAS CASTOR ELLY SE24872/2015 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Andersen Helge, Skien Norge.
Trefärgad. Mkh: 32 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud med bra bett. Utmärkt hals. Bra bröstkorg. Utmärkt förbröst. Välvinklad. Något kort kors, bitvis glad svans. Bra pälskvalitet, vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 4:a konk.
NILLAS CASTOR ELSA SE24873/2015 e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Björklund Per, Hökerum.
Trefärgad. Mkh: 33 cm. Medelstor av utmärkt typ. Vackert huvud med bra bett. Något ljusa ögon. Utmärkt hals. Bra bröstkorg, fint förbröst. Ordinäert vinklad. Bra benstomme. Rör sig väl. Bitvis glad svans. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 3:a konk., CK
ÅHYDDANS AGNES SE25249/2013 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH Nillas Castor Atos S43877/2006 u Stjärnskogens Filippa Iii S50109/2007 Äg: Hedekäll Anneli, Linköping.
Tigrerad. Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med ljusa ögon. Bra bett. Vacker hals. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad. Passande benstomme. Rör sig med ett bra steg från sidan , lite trång bak. Bra pälskvalitet. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl

DREVER Veteranklass (över 8 år) Tikar
J SEUCH SEVCH NILLAS CASTOR TJUGA S18829/2008 e SEJCH SEUCH Hjortmossens Quintos S37737/2004C u SEVCH SEUCH SEJCH C.I.B. Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Ivarsson Lennart, Rengsjö.
Svart och vit. Mkh: 32 cm. 9-årig veteran tik i fin kondition. Vackert huvud med bra bett och gott uttryck. Bra hals. Välutvecklad bröstkorg. Goda vinklar och rörelser. Pälsen något i fällning i dag, men av bra kvalitet. Vacker färg. Trevlig mentalitet. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

Leksand 2017-07-08
Domare Göran Fastén
Dalarnas dreverklubb

DREVER Avelsklass Hanar
SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 e NOJCH SEJCH Skogsstigens Zorro S32311/2004 u SEVCH SEUCH SEJCH C.I.B. Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
Tävlar med Silverkällans Cim, Silverkällans Cita, Huldramarkas Cim, Slagstigens Ullis. 4 excellent och ett VG. Samtliga trefärgade och har välutvecklade bröstkorgar och vacker huvuden. 1:a Avelskl.
J DKV-12 SEUCH SLAGSTIGENS ROSSO SE25541/2010 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Helge Andersen, Skien.
Deltager med Nillas Castor Ego, Rödmyrbackens Tylla, Nillas Castor Elsa, Nillas Castor Elly En utmärkt vacker grupp . Samtliga med Excellent idag . Bra färger , bra hårlag och mycket bra benstomme. 1:a HP BÄSTA GRUPP 1:a Avelskl.

DREVER Avelsklass Tikar
SEVCH SEJCH SEUCH HARESPORET’S VIXI SE53027/2012 e NOJ(D)CH SEJCH Haresporet’s Rex-w-rocky NO51758/09 u J NOUCH Haresporet’s Nix-nixi NO51763/09 Äg: Viklund Tomas, Rengsjö.
Deltager med : Kusbackens Walle, Kusbackens Wilgot, Kusbackens Wilma, Kusbackens Winna Två EX och Två VG Bra huvuden , bra bröstkorgar och bra benstomme. 1:a HP 1:a Avelskl.
SEJCH STJÄRNSKOGENS ZAMBA SE19341/2013 e Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Olsson Gunnar, Hammarstrand.
Deltager med Djäkengårdens Ajax Djäkengårdens Ali Djäkengårdens Amor Djäkengårdens Amos Djäkengårdens Ari Fyra excellent och ett vg . Jämn och vacker grupp med homogena färger och uttryck. 1:a Avelskl., HP Avel
J SEUCH STÄDJANS DIVA SE34179/2010 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u SEUCH Spisvråns Kia S13481/2004 Äg: Spånberg Ulf, Särna.
Deltager med Stäfjans Gizmo Städjans Gurra Städjans Fax Städjans Gullan Trefärgade hundar samtliga är unghundar. Två excellent och två very good. 1: HP 1:a Avelskl.

Uppfödarklass
Tostareds,Johansson Ida & Andersson Robert,Järpås
Fyra CK:n . Något outvecklade bröstkorgar och en aning snipiga huvuden. 1:a HP

Uppfödarklass
Nillas Castor,Landell Gunilla,Årsunda
Tre olika kombinationer . Bästa Uppfödargrupp. Fina hundar HP

Uppfödarklass
Mönstergårdens,Larsson Bengt,Järvsö
Två EX , Två VG. Fina och bra pälsar men något öppna frambensbakvinklar. Bra rörelser. 1:a HP

Uppfödarklass
Djäkengårdens,Olsson Gunnar,Hammarstrand
Fyra Excellent och ett VG. Jämn och bra grupp .

Uppfödarklass
Lilla Solbackens,Samuelsson Kjell,Oskarström
4 excellent. Två trefärgade och två Röd/vit. 1:a HP

DREVER Valpklass 1 (4 – 6 mån) Hanar
ACKERS VARGTASS SE22926/2017 e J Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u J SEVCH Kitty SE46568/2010 Äg: Dahle´n Marie, Östersund.
Välskuret vackert huvud bra huvud torr hals stark rygg långt bra bröst ord vinklad bra ben bra päls bra rörelser: Oplacerad i Valpkl
GRENBACKENS FLOYD SE18219/2017 e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u Grenebackens Dolly SE53383/2014 Äg: Henrik Arvidson, Gustafs.
Rastypiskt vackert huvud vackra öron torr bra hals strak ö-linje välutvecklat bröst ord vinklad bra rörelser bra päls o färg. Oplacerad i Valpkl
LILLA SOLBACKENS ISAK SE22468/2017 e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J Lilla Solbackens Candy SE37811/2014 Äg: Göran Hagman, Nävekvarn.
Välskuret maskulint huvud utm öron torr hals stark ö-linje utm bröst bra förbröst välvinklade lagom grova ben utm päls utm rörelser Oplacerad i Valpkl
RIVER RACE BILL SE20966/2017 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Sverker Sundqvist, Gnarp.
Maskulint välskuret huvud utm öron stark ö-linje aning brant kors bra bröst med mycket bra förbröst ord vinklad ord benstomme utm hårlag myckt bra rörelser. 1:a Valpkl, HP
RIVER RACE BRIM SE20964/2017 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Kurt Haugen, .
Välskuret maskulint huvud med bra könsprägel bra öron torr vacker hals stark ö-linje välvinklade ben bra päls utm rörelser Oplacerad i Valpkl

DREVER Valpklass 2 (6 – 9 mån) Hanar
FALLASKOGENS JAZZO SE58160/2016 e Fallaskogens Frille SE20054/2014 u Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Peter Friberg, Trollhättan.
Välskuret vackert huvud med ngt ljusa ögon bra öron torr hals stark ö-linje välutvecklat bra bröst med bra förbröst ord vinklad bra benstomme bra päls bra rörelser 1:a Valpkl, HP

DREVER Valpklass 1 (4 – 6 mån) Tikar
ACKERS VILOROS SE22927/2017 e J Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u J SEVCH Kitty SE46568/2010 Äg: Tage Edvinsson, Gagnef.
Könspräglat välskuret huvud torr hals stark rygg aning brant kors välutvecklat bröst med bra förbröst ord vinklad bra ben bra päls bra rörelser Oplacerad i Valpkl
BALTARNS SMULAN SE20504/2017 e Buster SE55374/2010 u Baltarns Passa SE31791/2012 Äg: Henricson Pacholik Niklas, Kil.
Välskuret vackert huvud torr bra hals stark rygg bra kors ordinärt vinklad bak ngt öppen fram bra päs o färg rör sig bra 3:a Valpkl
BRINNSJÖNS LEA SE19631/2017 e J SEVCH Bergmossens Qubik SE42548/2015 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Patrik Eklind, Norberg.
Välskuret vackert huvud torr hals djup och bra bröstkorg ord vinklad bra benstomme bra päls o färg rör sig bra 4:a Valpkl
BRINNSJÖNS LOVA se19632/2017 e J SEVCH Bergmossens Qubik SE42548/2015 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Lars Elg O Marie Lindberg, Huddungeby.
Välskuret mkt vackert huvud utm öron torr hals stark rygg ngt brant kors ord vinklad bra benstomme mkt bra rörelser 1:a Valpkl, HP
RIVER RACE BIRA SE20960/2017 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
Välskuret bra huvud ngt ljusa ögon och störes av ngt halsskinn kunde vara ngt längre utm bröst med bra förbröst ord vinklad bra ben 2:a Valpkl, HP
SILVERKÄLLANS DOLLY Se21414/2017 e J Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEUCH SEJCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Denny Andersson, Vingåker.
Könspräglat huvud ngt högt ansatta öron torr hals stark rygg utm bröst ord vinklad bak ngt öppen fram mkt bra rörelser. Oplacerad i Valpkl

DREVER Championklass (över 15 mån) Hanar
C.I.B. NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH HARESPORET’S NIX-TITAN NO47118/12 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u NOUCH SEUCH NOJCH SEJCH Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Arne Olsby, Nordretoten.
Mkh: 34 cm. maskulint välskuret huvud utm öron torr bra hals stark rygg ngt brant kors välutvecklad bröstkorg välvinklad bak ngt öppen fram bra benstomme mkt bra rörelser. Excellent kval., CK
J HULDREMARKAS KIM SE14820/2016 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u Kvindölen’s Tanja NO47245/11 Äg: Forsgren Björn, Axmar.
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud ngt ljusa ögon bra öron utm överlinje välutvecklat bröst bra förbröst mkt bra kors ord vinklad bak öppen fram ngt utåtvriden tass bra päs o färg bra rörelser Excellent kval., 4:a konk., CK
J SEVCH SEUCH LIGHTNING-BOLT SE44411/2012 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u J Zilla S51938/2008 Äg: Conradsson Fredrik , Holmsund.
Välskuret vackert huvud ngt ljusa ögon bra hals rygg o kors utm bröst bra förbröst ord vinklad bra ben utm rörelser Excellent kval., CK
SEJCH SEVCH SEUCH MÖNSTERGÅRDENS KICKEN SE50356/2010 e SEJCH Målarns Foppa S10281/2004 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Thoren Esbjörn, Bollnäs.
Välskuret vackert huvud ngt ljusa ögon bra hals rygg o kors utm bröst bra förbröst ord vinklad bra ben utm rörelser Excellent kval., 3:a konk., CK
SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 e NOJCH SEJCH Skogsstigens Zorro S32311/2004 u SEVCH SEUCH SEJCH C.I.B. Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
Mkh: 36 cm. Maskulint välskuret huvud bra öron hals med halsskinn bra rygg utm kors bra förbröst välvinklade ben bra benstomme utm rörelser Excellent kval., 2:a konk., CK
J DKV-12 SEUCH SLAGSTIGENS ROSSO SE25541/2010 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Helge Andersen, Skien.
Mkh: 35 cm. Maskulint bra huvud bra öron hals rygg bröstkorgen önskas ngt längre bra förbröst bryter ut framtassarna ord vinklad bra benstomme bra päls o färg rör sig ngt stelt bak Excellent kval., CK
J SEUCH SEJCH SVANSTRANDENS BONZO SE33734/2010 e SEJCH SEVCH Stejo S54532/2005H u Svanstrandens Mira S43868/2006 Äg: Jansson Kurt-erik, Svanskog.
Maskulint välskuret huvud mörka ögon bra öron torr bra hals stark ö-linje aning brant kors ord vinklad bra ben utm rörelser bra päls o färg. Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

DREVER Championklass (över 15 mån) Tikar
SEV-16 SEJCH FIJCH SEUCH BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.
Mkh: 34 cm. Könspräglat huvud bra hals bra kors bra rygg välutvecklat bröst ord vinklad bra benstomme bra rörelser bra päls o färg Excellent kval., CK
J NORDV-15 SEUCH FALLASKOGENS ELSA SE20705/2014 e J SEUCH Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Persson Stefan, Norrtälj.
Mkh: 33 cm. Välskuret rastypiskt huvud utm öron torr bra hals stark ö-linje med bra kors välutvecklad bröstkorg bra förbröst or vinklad bra ben utm rörelser Excellent kval., 3:a konk., CK
J HALLSTAFORSENS IZZA VI SE33653/2014 e Tuthammarens Diego S45649/2006B u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Christensen Tony, Dannike.
Könspräglat vackert huvud bra öron utm hals ö-linje bröst o förbröst ord vinklad bra benstomme bra päls utm rörelser Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/Tkl., BIR
J SEUCH LILLA SOLBACKENS CINDY SE37813/2014 e J Slagstigens Tristan SE47437/2012 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008 Äg: Andersson Henrik, Färnäs.
Könspräglat huvud ngt fattig u-käke bra rygg ngt brant kors djup bra bröstkorg ord vinklad bra benstomme bra päls o färg utm rörelser Excellent kval., CK
SEUCH NOUCH NOJ(D)CH SEJCH SJÖSTENS LIVA SE36372/2012 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH Nillas Castor Atos S43877/2006 u SEV-14 SEVCH SE&FIUCH SEJCH FIJCH C.I.B. Ackers Titzi S38798/2007 Äg: Haugen Kurt, Norge.
Mkh: 33 cm. Välskuret vackert huvud bra öron utm hals o ö-linje välutvecklad bröstkorg utm förbröst ord vinklad bra benstomme bra päls utm rörelser Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.
SLAGSTIGENS SARA SE12319/2011 e SEV-09 NORDJ(D)CH NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH Ari N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Andersen Helge, Skien Norge.
Mkh: 33 cm. Välskuret vackert tikhuvud bra öron o ögon bra hals stark rygg bra kors bra bröst ord vinklad bra ben utm rörelser bra päls Excellent kval., CK
SEJCH SEUCH SLAGSTIGENS ULLIS SE54163/2014 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
Könspräglat välskuret huvud bra öron torr hals stark ö-linje väluvecklat bröst bra förbröst välvinklad bra ben utm rörelser Excellent kval., 4:a konk., CK
J SEUCH STÄDJANS DIVA SE34179/2010 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u SEUCH Spisvråns Kia S13481/2004 Äg: Spånberg Ulf, Särna.
Könspräglat vackert huvud mörka ögon bra öron bra hals rygg o kors välutvecklad bröstkorg med bra förbröst ord vinklad bra ben utm rörelser bra päls Excellent kval., CK