Leksand 2016-07-09

Leksand 2016-07-09

Domare: FASTÉN GÖRAN

Dalarnas dreverklubb

 

DREVER Valpklass 1 (4 – 6 mån) Hanar

KUSBACKENS WILMER SE20652/2016 e u J SEVCH Haresporet’s Vixi SE53027/2012 Äg: Jan-åke Gunnarsson, Ockelbo.

 1. 4 mån valp. Välskuret maskulint huvud redan. Bra öron, hals och rygg . Något halsskinn. Bra bröst . För åldern bra förbröst.. Bra benstomme och bra vinklar . Rör sig ganska bra . Välkroppad valp. Ment.: u.a. 1:a Valpkl, HP

 

DREVER Valpklass 2 (6 – 9 mån) Hanar

ACKERS HATT SE57226/2015 e Ackers Sniff SE17669/2014 u FIJCH Piipanlauman Pipsa SE21142/2015 Äg: Thurgren Thobias, Rosenfors.

Tref.. Maskulint välskuret, bra huvud. Torr hals , stark rygg. Välutvecklad bröstkorg, bra vinklar , bra ben. Rör sig med glad svans, annars mycket bra rörelser och välvisad. BIR Valp Ment.: u.a. 1:a Valpkl, HP

 

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Hanar

ANTE NO4682/15 e NOJCH SEJCH Holtmarka Naijo I N02572/08 u J SEUCH Slagstigens Sara SE12319/2011 Äg: Einar Prestkvern O Hanne Skarpodde, Norge.

Tref.. Mkh: 36 cm. Ett maskulint kraftfullt huvud. Torr , bra hals. Stark överlinje, utmärkt kors. Välutvecklad bröstkorg med bra förbröst. Grova ,bra ben. Mycket bra vinklar. Bra päls, utmärkta rörelser. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

BRINNSJÖNS KALIBER SE38548/2015 e J Acke SE47810/2012 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Jonas Berg , Sundborn.

Ett välskuret bra huvud. Mörka ögon, bra öron. Bra hals och rygg. Aning kort och brant kors.Välutvecklad bröstkorg. Något öppen skuldra . Bra vinklad bak, bra benstomme. Bra päls och färger . Very Good kval.

BRINNSJÖNS KING SE38550/2015 e J Acke SE47810/2012 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Lars Elg O Marie Lindberg, Huddungeby.

Tref.. Mkh: 35 cm. Maskulint huvud. Kunde ha kraftigare underkäke. Bra hals, rygg. Något brant kors. Välutvecklat bröst, bra förbröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Rör sig med något vid front. Ment.: u.a. <

COLORADOGÅRDENS ACKE SE43101/2015 e J SEUCH Coloradogårdens Tass S46660/2007 u Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Jakob Bergvall, Djurås .

 1. Mkh: 32 cm. Välskuret, maskulint huvud. Utmärkt hals och överlinje. Utmärkt kors. Välutvecklad bröstkorg med bra förbröst. Bra vinklar , bra ben. Bra päls . Utmärkta rörelser. Ment.: u.a. Excellent kval.

HÄCKLEKULLENS STISSE SE25152/2015 e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Sven Johansson, Norberg.

Tref.. Mkh: 37 cm. Ett maskulint bra huvud som kunde vara något fylligare i nospartiet. Utmärkt hals och överlinje. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK

NATTSLAGETS BJÖRN DÄHLIE SE50171/2015 e NOJCH SEJCH Holtmarka Naijo I N02572/08 u SEVCH SEJCH SEUCH NOJCH Nattslagets Kiara SE20560/2011C Äg: Svensson Anders, Töllsjö.

TRef.. Mkh: 34 cm. Ett maskulint kraftfullt huvud. Torr hals, stark rygg. Bra kors. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad bak, öppen fram . Rör sig med glad svans. Bra päls och färger. Svårbedömda rörelser. Hel halsring Ment.: u.a. Very Good kval.

NILLAS CASTOR EGO SE24869/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Erik Norin, Forsbacka.

Tref.. Mkh: 36 cm. Kraftfullt huvud. Aning kort hals och något kort rygg. Han har bra utveckling på bröstet. Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Ganska bra rörelser. . Bruten. Ment.: u.a. Good kval.

RÖDMYRABACKENS JÄGER SE37300/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J Rödmyrabackens Siri SE48974/2010 Äg: Elin Bjurström &philip Eengberg, Kungsängen.

Tref.. Ett välskuret maskulint huvud. Välformat . Utmärkta öron. Torr vacker hals. Utmärkt överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Bra förbröst . Ordinärt vinklad . Välvisad. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK

STÄDJANS FRASSE SE20060/2015 e Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Fredrik Lindberg, Orsa.

Mkh: 34 cm. Välskuret bra huvud. Bra hals, rygg. Aning brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Bra päls. Underkäken kunde vara lite kraftigare .Något mjuka handlovar annars bra vinklad. Ment.: u.a. Very Good kval.

SÖNNAREBYS CEASAR SE40699/2015 e J Ackers Fantomen S51151/2008 u Lingvallen Cita SE11204/2012 Äg: Klaes Pettersen, Dala-Floda.

Tref.. Mkh: 34 cm. Maskulint bra huvud. Torr ,bra hals. Stark överlinje. Något brant kors. Rätt bra bröstkorg. Ordinärt vinklad bak men något öppen fram. Utmärkta rörelser Hel halsring Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk., CK

TOSTAREDS ARON SE22111/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Jenny Norén, Fajun.

 1. Mkh: 34 cm. Maskulint huvud men något bulliga kinder och högt ansatta öron. Torr vacker hals , stark överlinje mycket bra bröst. Ordinärt vinkklad , mycket bra benstomme. Utmärkta rörelser. Något snagg päls. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

 

DREVER Unghundsklass (15 – 24 mån) Hanar

KLOCKEBERGETS PRICKEN SE26287/2015 e J Häcklekullens Going S42509/2009 u J Cassie S26111/2009 Äg: Martin Hermansson, ORSA.

Tref.. Mkh: 36 cm. Unghund med maskulint huvud. Kunde vara något utfylld i underkäken. Torr bra hals, stark överlinje. Ett brant kors. Ett bra bröst. Ordinärt vinklad. Bra päls och färg. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

 

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Hanar

AFFE SE53377/2014 e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Städjans Doris SE34180/2010 Äg: Roger Larsson, Tierp.

Tref.. Mkh: 36 cm. Hane med maskulint välskuret huvud. Torr, bra hals. Stark överlinje, aning brant kors. Utmärkt bröst med bra förbröst. Bra vinklar, bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk., CK

HULDREMARKAS KIM SE14820/2016 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u Kvinedalens Tanja NO47245/11 Äg: Björn Forsgren, AXMAR.

Ett välskuret maskulint huvud. Vackra öron. Torr ,bra hals. Stark överlinje. Utmärkt bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad. Mycket bra benstomme.Bra päls och färg. Bra uppvisad. Hel halsring Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/Tkl., BIR

LILLA SOLBACKENS DIESEL SE36060/2014 e Västerflys Lukas S61761/2006 u Svansa SE38280/2012 Äg: Henric Lundvall, Åsenhöga.

 1. Mkh: 33 cm. Ett välskuret , bra huvud. Vackra öron. Torr, bra hals. Utmärkt överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Bra päls och färg. Rör sig med glad svans. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

MÖNSTERGÅRDENS NEMO SE43729/2013 e Mönstergårdens Disko S51983/2007 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Sven Gustavsson, Kilafors.

 1. Mkh: 35 cm. Kraftfullt maskulint huvud. Utmärkta öron. Torr vacker hals. Utmärkt överlinje. Välutvecklat bröst, bra för bröst . Bra vinklar på mycket bra benstomme. Glad svans . Utmärkta rörelser . Bra uppvisad. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

SILVERKÄLLANS BRASSE SE24078/2015 e J Acke SE47810/2012 u SEUCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Tommy Erlandsson, Bollnäs.

 1. Mkh: 34 cm. Ett välskuret huvud som skulle önskas mer kraftfullt i nospartiet. Torr, bra hals. Stark överlinje, något brant kors. Välutvecklat bröst. Kunde ha något grövre benstomme. Bra päls och färg. Bra rörelser men något mjuka handlovar . Bryter ut framtassarna. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

STJÄRNSKOGENS ACKE SE37541/2014 e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Bengt Blomqvist, Boda Kyrkby.

 1. Mkh: 35 cm. Ett maskulint kraftfullt huvud. Vackrar öron. Torr,vacker hals. Stark överlinje. Utmärkt bröstkorg med bra förbröst. Ordinärt vinklad med bra benstomme. Mycket bra rörelser . Bra päls och färg. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Daniel Ernebrink, Söderbärke.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett maskulint bra huvud. Något ljusa ögon. Utmärkta öron, bra hals. Stark rygg. Något brant i korset. Han har en välutvecklad bra bröstkorg med bra djup. Ordinärt vinklad fram kunde vara något bättre bak. Rör sig bra men med glad svans.Kunde vara något längre i ryggen. Hel halsring. Ment.: u.a. <

VÄSTRALUNDS CAPTEN SE26736/2014 e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stråkens Alise SE23301/2012 Äg: Christer O Ingrid Filipsson, Norberg.

 1. Mkh: 36 cm. Ett kraftfullt maskulint huvud. Utmärkta öron. Bra hals. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad med bra benstomme. Rör sig med glad svans .annars mycket bra rörelser. Kunde ha något mer päls, lite snagg i pälsen. Hel halsring.. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

ÅHYDDANS ALGOT SE25252/2013 e J Nillas Castor Atos S43877/2006 u JWW-08 Stjärnskogens Filippa Iii S50109/2007 Äg: Rune Mix, Bjursås.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett maskulint huvud. Välskuret huvud. Han har en bra hals, Stark men något kort rygg, någotbrant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad, bra ben. Rör sig med trippande rörelser . Bra päls och färg. Bruten halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

ÖRNFJORDENS PUCK SE21611/2013 e C.I.B FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u Örnfjordens Kia S26941/2005 Äg: Jonny Hedberg, Borlänge.

 1. Mkh: 35 cm. Ett välskuret vackert huvud. Önskas något mer könspräglad. Bra öron. Torr hals. Bra rygg, dock något kort, brant kors. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Något öppna vinklar. Bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Good kval.

 

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Hanar

ACKE SE11165/2014 e Atos SE22600/2010 u Biabys Anni S26946/2009 Äg: Wallentin Markus, .

 1. Mkh: 35 cm. Ett välskuret maskulint huvud. Mycket bra öron. Torr hals, stark överlinje. Mycket bra kors. Ordinärt vinklad, bra benstomme. Bra rörelser , dock glad svans . Bra päls och färger . Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 1:a konk., CK

LILLA SOLBACKENS DENVER SE36063/2014 e Västerflys Lukas S61761/2006 u Svansa SE38280/2012 Äg: Anders Sigfridsson, Gustafs.

 1. Mkh: 34 cm. Hane med maskulint bra huvud. torr hals , stark rygg. Välutvecklad bröstkorg med bra förbröst. Ordinärt vinklad , bra ben. Bra päls och färg. Bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 2:a konk., CK

SÖNNAREBYS BOSSE SE36388/2014 e J Ackers Fantomen S51151/2008 u Lingvallen Cita SE11204/2012 Äg: Tommy Klasson, Säter.

Tref. Mkh: 36 cm. Ett maskulint huvud mend aningen bulliga kinder. En torr hals, stark överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Mycket bra kors med breda lår. Välvinklad, bra ben. Orena rörelser därav resultatet . Annars en utmärkt vacker hund.. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval., V:a Ökl, 4:a konk.

ÅSKBERGETS ICE SE24186/2013 e SEJCH SEUCH Fagertärn’s Amigo SE48425/2010 u SEJCH SEUCH NOJCH Filipgårdens Jackie S49185/2005 Äg: Åke Karlsson, Niemesel.

Mkh: 36 cm. Ett maskulint huvud. Vackra öron , Torr och bra hals. Stark rygg, kunde vara något längre. Ett brant kors. Utmärkt bröst med bra förbröst. Bra vinklar. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 3:a konk.

 

DREVER Championklass (över 15 mån) Hanar

ACKERS SNIFF SE17669/2014 e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko SE51085/2012 u SEVCH SEUCH Ackers Titzi S38798/2007 Äg: Magnus Dahl, VALLSTA.

Tref. Mkh: 35 cm. Ett välskuret maskulint huvud. Kunde ha något längre nosparti. Hals med halsskinn. Stark rygg, brant kors. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Bra päls . Bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

SEJCH SEUCH FAGERTÄRN’S AMIGO SE48425/2010 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEJCH Brånshults Dolly S26793/2006A Äg: Lennart Karlsson, Skärblacka.

 1. Mkh: 37 cm. Ett maskulit hanhundshuvud. Välskuret. Bra päls och färg, stark rygg . Mycket bra kors. Välutvecklat utmärkt bröst. Bra vinklar, bra ben Utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/Tkl.

HARESPORET’S NIX-TITAN NO47118/12 e Ari N04023/02 u Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Arne Olsby, Nordretoten.

 1. Mkh: 34 cm. Ett välskuret bra huvud. Mörka ögon. Vackra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Mycket bra handler! Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

KULLAJÄGARNS IZO SE49966/2012 e Hjortebackens Orlando S55935/2006 u Haddebos Fia S49881/2009 Äg: Carita Larsson, Burseryd.

 1. Mkh: 35 cm. Et välskuret maskulint huvud. Bra ögon, utmärkta öron. utmärkt hals och överlinje. Välutvecklat bröst. Bra päls och färg. Går ej att bedöma rörelserna p g a skada på tassen. Bruten halsring. Ment.: u.a. Cannot be Judged

J SEVCH SEUCH LIGHTNING-BOLT SE44411/2012 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u J Zilla S51938/2008 Äg: Fredrik Conradzon, Holmsund.

 1. Mkh: 34 cm. Ett välskuret huvud som kunde vara något fylligare i nospartiet. Utmärkt hals och överlinje. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Utmärkta rörelser . Bra päls och färg. Hel halsring Ment.: 34. Excellent kval., 4:a konk., CK

SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 e NOJCH SEJCH Skogsstigens Zorro S32311/2004 u SVCH SUCH SJCH Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.

Tref. Mkh: 36 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra öron. Hals är bra . Utmärkt överlinje . Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Bra päls och färger . Utmärkta rörelser. Bra uppvisad. Bruten halsring Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.

SEVCH SEUCH SEJCH SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 e J Nillas Castor Atos S43877/2006 u SEVCH SEUCH Ackers Titzi S38798/2007 Äg: Göran Hagman, Nävekvarn.

Tref. Mkh: 37 cm. Maskulint kraftigt huvud med något bulliga kinder. Vackra öron. Bra hals, stark rygg. Aning brant i korset. Välutvecklat bröst. Rör sig med något fria armbågar, annars mycket bra rörelser. Bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK

STACKELIAS DACCO III NO43003/14 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u Stakkelias Bessi NO31047/11 Äg: Ronny Engen, Övre Snertingdal .

 1. Mkh: 33 cm. Ett välskuret huvud som önskas något mer maskulint. Bra hals , starkt rygg med bra kors. Välutvecklat bröst med förbröst. Ordinärt vinklad, en aning klen benstomme. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

 

DREVER Veteranklass (över 8 år) Hanar

SEJCH SEUCH ACO S34590/2007 e SVCH SJCH SUCH Tuthammarens Bass S43773/2004 u SEJCH SEUCH Dungabackens Frippa S50426/2002 Äg: Leif Andersson, KVISSLEBY.

 1. Mkh: 34 cm. 9½ år. Maskulint välskuret ,bra huvud. Torr hals. Stark rygg. Mycket bra kors. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Välvinklade, grova,fina ben. Bra päls och färg. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK

SEUCH SEJCH HVEEMSÅSEN’S IVER N15419/08 e J Tolsebodas Manolito S32636/2004A u Hveemsåsen’s Iris N19793/02 Äg: Harry Skaarud, Yyyre Eneback.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett välskuret, maskulint huvud. Utmärkta öron. Torr hals. Starkt rygg, utmärkt kors. Välutvecklad bröstkorg med bra förbröst. Ordinärt vinklad. Bra benstomme. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Bra uppvisad! Bra längd på ryggen ! Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

J NILLAS CASTOR ATOS S43877/2006 e SUCH SJCH Hjortmossens Litus S50796/2001 u SVCH SUCH SJCH Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Landell Gunilla, ÅRSUNDA.

Tref. Mkh: 35 cm. Ett maskulint huvud med något bulliga kinder. Bra öron. Bra hals. En utmärkt överlinje. Ett välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Bra uppvisad av en rutinerad handler! Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK

 

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Tikar

ACKERS CANIN SE36408/2015 e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko SE51085/2012 u Ajja SE22601/2010 Äg: Robert Eriksson, Edsbyn.

Tref. Mkh: 35 cm. Välskuret könspräglat huvud. torr och bra hal stark överlinje, en aning brant i korset . Mycket bra förbröst. Ordinärt vinklat på bra ben. Mycket bra rörelser. Bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval.

BRINNSJÖNS JULLAN SE37995/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J SEVCH Brinnsjöns Heffa S53908/2007 Äg: Lars Elg O Marie Lindberg, Huddungeby.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat vackert huvud. Vackra öron. Torr hals. Utmärkt överlinje. Välutvecklat bra bröst. Bra vinklar, bra benstomme. Utmärkta rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

CARIZMA SE34864/2015 e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Brian Lundberg, Ljusdal.

tref. Mkh: 31,5 cm. Välskuret vackert huvud. Torr hals. Bra överlinje, brant kors. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Mycket bra rörelser. Bra päls och färger. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

GRENEBACKENS ERA SE44440/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Nillas Castor Carras S51744/2009 u J Friljusets Bianca SE43685/2012 Äg: Nicklas Persson, Ekshärad.

 1. Mkh: 33 cm. Könspräglat bra huvud. Vackra öron och torr hals. Stark överlinje , utmärkt bröst. Ordinärt vinklad bak, något öppen fram Bra päls och färger. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

HG ANJA SE57006/2015 e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Holtmarka Maijo 1 NO2572/08 u J SEUCH Slagstigens Sara SE12319/2011 Äg: Lena Söderberg, Borgholm.

tref. Mkh: 33 cm. Ett könspräglat vackert huvud. Bra öron. En torr hals , stark rygg. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad bak, något öppen fram. Bra päls och färg.Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval.

HG ARITA NO46828/15 e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Holtmarka Maijo 1 NO2572/08 u J SEUCH Slagstigens Sara SE12319/2011 Äg: Andersen Helge, Skien Norge.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat bra huvud, något högt ansattaöron. Torr bra hals. Stark överlinje. Ordinärt vinklad bak, något öppen fram. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval.

KILHAMMARS HELLY SE49661/2015 e SEJCH SEUCH Fagertärn’s Amigo SE48425/2010 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Arne & Anette Nordh, Södertham.

Mkh: 31,5 cm. Ett könspräglad vackert huvud med utmärkta öron. torr, bra hals. Utmärkt överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Mycket bra päls. Ordinärt viklad, lagom grova ben. Utmärkta rörelser. Hel halsring Excellent kval., 2:a konk., CK

KLINGA SE44758/2015 e J Mönstergårdens Frasse S63302/2007 u J Mönstergårdens Kvitta SE50360/2010 Äg: Rolf Karlsson, Hedemora.

Tref. Mkh: 33 cm. Ett välskuret vackert tikhuvud. Vackra öron, torr hals. Mycket bra överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklade bra ben. Mycket bra röelser Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK

MÖNSTERGÅRDENS QRELLA SE35126/2015 e Mönstergårdens Disko S51983/2007 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Mikael Modin, Hofors.

 1. Mkh: 31 cm. Ett könspräglat huvud.. Vackra öron. torr hals. Stark rygg. Aning brant i korset. Ordinärt vinklad. Bra ben. Välutvecklat bröst. Bra rörelser. Bra päls och färg. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval.

NILLAS CASTOR EBBA SE24876/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Per Hansson, Dala-Floda.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat bra huvud. Något högt ansatta öron. Torr hals, stark rygg. Något outvecklat bröst. En aning öppna vinklar runt om. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

NILLAS CASTOR ELLY SE24872/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Andersen Helge , Skien Norge.

Ett könspräglat vackert huvud. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Bra förbröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Utmärkta rörelser. Bra päls och färg. <

NILLAS CASTOR ESTHER SE24871/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Jan Olsson, Söderhamn.

Tref. Mkh: 33 cm. Könspräglat vackert huvud. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Ett bra bröst. Önskas bättre vinklad runt om , annars bra ben. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u a. Very Good kval.

RÖDMYRABACKENS TYLLA SE37299/2015 e Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J Rödmyrabackens Siri SE48974/2010 Äg: Magnus Frisk, Rengsjö.

Tref. Mkh: 31 cm. Ett könspräglat välskuret huvud. Mycket vackra öron. Torr hals. En stark överlinje. Något brant kors. Väluvecklat bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser Hel halsring. Ment.: u,a. Excellent kval., CK

STÄDJANS FIXA SE20063/2015 e Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Ingrid Spånberg, Våmhus.

Tref. Mkh: 33 cm. Könspräglat bra huvud. Torr hals. Stark rygg, brant kors. Ej färdigt bröst. Något öppna vinklar , annars bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

TOSTAREDS ALMA SE22115/2015 e SEVCH SEUCH SEJCH Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH SEUCH Torpmyrens Qvicka SE55993/2012 Äg: Pär Thunander, Mockfjärd.

 1. Mkh: 32 cm. Ett könspräglat välskuret huvud. Bra öron. Hals med något halsskinn. Stark överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad med bra ben. Bra päls och färg. Mycket bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

 

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Tikar

EGGEKOLLEN´S ZERA NO42593/14 e J Tk Max NO52744/09 u NOJCH INTUCH SEUCH SEJCH Eggekollen’s Taiga NO32732/10 Äg: Even-andré Holmen, Krokstaelva Norge.

Tref. Mkh: 34 cm. Könspräglat bra huvud. Något högt ansatta öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Öppna vinklar , bra benstomme. Varma vackra färger. Mycket bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

FALLASKOGENS ELSA SE20705/2014 e Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Persson Stefan, Norrtälje.

Välskuret könspräglat vackert huvud. Utmärkta öron. Utmärkt överlinje. Mycket bra kors. Utmärkt bröstkorg med bra förbröst. Välvinklade bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Välvisad! Hel halsring. Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/Tkl., BIM

FRILJUSETS CHILI SE40879/2013 e NOJCH NOUCH SEJCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Sverker Sundqvist, Gnarp.

 1. Mkh: 32 cm. Könspräglat vackert huvud. Bra öron, hals och rygg. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad . Bra ben. Utmärkta rörelser. Väl uppvisad. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

HARESPORET’S NIX-NIKITA NO32881/13 e J NOJ(D)CH Haresporet’s Rex-w-rocky NO51758/09 u Brynsåsen’s Vicky N12867/05 Äg: Finn Walbroten , Norge.

 1. Mkh: 33 cm. Välskuret vackert huvud. Mycket bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Något brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad. Bra benstomme. Utmärkta rörelser. Väl uppvisad. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., Cert, CK, 2:a B H/Tkl.

J SEVCH HARESPORET’S VIXI SE53027/2012 e J NOJ(D)CH Haresporet’s Rex-w-rocky NO51758/09 u J NOUCH Haresporet’s Nix-nixi NO51763/09 Äg: Viklund Thomas, RENGSJÖ.

Mkh: 33 cm. Könspräglat välskuret huvud. Mycket bra öron. Bra hals, utmärkt överlinje. Mycket bra kors. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad med mycket bra benstomme. Utmärkta rörelser. Bra päls och färg Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

KLINGA SE30854/2013 e Blixten S35992/2006 u Nätebackens Ajja SE52165/2010 Äg: Daniel Åkesson, FORSA.

 1. Mkh: 34 cm. Välskuret vackert huvud. Utmärkt hals och överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Bra förbröst. Ordinärt vinklad. Mycket bra benstomme. Utmärkta rörelser. Väl uppvisad. Hal halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

J KLINGAGÅRDENS LUCY NO37463/13 e J Tk Max NO52744/09 u NOJ(D)CH Klingagårdens Bassy NO42148/09 Äg: Ronny Engen, Övre Snertingdal .

Tref. Mkh: 33 cm. Könspräglad välskuret huvud. Torr och vacker hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Någon öppna vinklar runt om. Utmärkta rörelser. Bra päls och hårlag. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

KNEKTÄNGEN’S UNA SE50383/2014 e J SEUCH Linnébackens Örn S58821/2004 u Friljusets Amanda SE32150/2011 Äg: Bo Persson, Gustafs.

tref. Mkh: 32 cm. Välskuret bra huvud. Torr vacker hals. Stark rygg. Bra bröst. Ordinärt vinklad. Mycket bra rörelser och bra päls. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

LILLA SOLBACKENS CINDY SE37813/2014 e J Slagstigens Tristan SE47437/2012 u J Baltarns Naija S48471/2008 Äg: Henrik Andersson, Färnäs.

tref. Mkh: 32 cm. Ett könspräglat huvud med något snipigt nosparti. Bra öron. hals och rygg. Hon har rätt bra bröstkorg. Önskas bättre vinklar runt om. Bra päls och färg och rätt bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

MÖNSTERGÅRDENS MIKKA SE38261/2012 e SEUCH Mönstergårdens Foppa S63301/2007 u J Alors Ålinn S43363/2004 Äg: Sven Gustavsson, Kilafors.

 1. Mkh: 33 cm. Ett könspräglat välskuret huvud. Bra hals. Stark rygg och bra kors. En utmärkt bröstkorg. Välvinklad fram och något öppen bak i knäleden. Bra päls och färger. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

SEVCH NATTSLAGETS BELLIO SE48796/2014 e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEVCH SEJCH SEUCH NOJCH Nattslagets Kiara SE20560/2011C Äg: Johansson Jan, Hällevadsholm.

 1. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat välskuret huvud med vackra ögon. Bra hals. Stark rygg, brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad, bra ben .Bra päls och färg. Mycket bra rörelser. Hel halsring Ment.: u.a. Very Good kval.

RIVER RACE MALIN SE45072/2012 e J Tk Max NO52744/09 u SEJCH NOJCH SEUCH River Race Arwen S36369/2007 Äg: Mathias Wiktorsson, Djurås.

Tref. Mkh: 33 cm. Ett vackert välskuret huvud med vackra öron. Hals med halsskinn. Bra överlinje. Välutvecklat bröst. Kunde vara bättre vinklad runt om. Bra päls och färg. Mycket bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

J RÖDMYRABACKENS SIRI SE48974/2010 e SEJCH SEUCH NOUCH C.I.B. Aldermyrens Tarras S53418/2003 u SEJCH Tispa S68731/2005 Äg: Magnus Frisk, Rengsjö.

Tref. Mkh: 32 cm. Ett könspräglat huvud som är något fattig i nospartiet. Torr bra hals. Stark rygg, något brant i korset. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Utmärkta rörelser. Bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

SILVERKÄLLANS BIXI SE24081/2015 e J Acke SE47810/2012 u SEUCH River Race Scilla SE26762/2011 Äg: Lennart O Gunnar Ivarsson, Rengsjö.

tref. Mkh: 34 cm. Ett välskuret vackert huvud. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Något öppna vinklar. Bra päls och färg och rör sig bra. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

SLAGSTIGENS ULLIS SE54163/2014 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Sten Norberg, Bollnäs.

tref. Mkh: 33 cm. Välskuret vackert huvud. Vackra öron. Torr och bra hals. Utmärkt överlinje. Mycket bra bröst. Ordinärt vinklad. Bra ben. Bra , utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk., CK

SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Ingvar Karlsson, Leksand.

tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat vackert huvud. torr och bra hals. Stark överlinje. Bra bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Utmärkta rörelser. Bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

TROLLTIVEDENS KIARA SE48113/2014 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J Fagertärn’s Ida SE48422/2010 Äg: Erik Jonsson & Marika Gunnilstam, Alfta.

Tref. Mkh: 34 cm. Könspräglat bra huvud. Vackra öron. Bra hals. Något eftergivande rygg, brant kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad bak, något öppen fram. Ordinär benstomme. Bra päls och färger. Mycket bra rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval.

J VARGJÄGARENS ALMA SE39587/2012 e J Häxbackens Chipp S25052/2004 u Härkilas Oddie Iv S19257/2007 Äg: Jonsson Oscar, Iggesund.

 1. Mkh: 34 cm. Könspräglat vackert huvud. Mycket bra öron, torr hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad. Bra benstomme. Utmärkta rörelser. Bra päls och färg. Hel halrsing. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

ÄNGLANDS ELEKTRA SE45712/2012 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEJCH Spisvråns Eden S61332/2005 Äg: Dag Finn Pedersen, Grimstad.

Tre. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat bra huvud. Vackra öron, torr hals. Något eftergivande rygg. Brett men något brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad. Bra benstomme. Mycket bra rörelre. Bra päls. Hel halsring Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.

 

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Tikar

MÖNSTERGÅRDENS OZA SE32190/2014 e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J Mönstergårdens Helly S19915/2009 Äg: Tord Olsson, Ljusdal.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat vackert huvud med mycket bra öron. Torr hals.Stark överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 1:a konk., CK

RIVER RACE TIRA SE23877/2014 e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u SEUCH SEJCH River Race Chelsie SE42627/2010 Äg: Kjell Wik, Stocka.

Mkh: 34 cm. Ett könspräglat huvud med något fattigt nosparti. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. . Något öppna vinklar. Mycket bra rörelser. Bra päls och färg Hel halsring. Ment.: u.a. Very Good kval., V:a Ökl, 4:a konk.

J VÄTTERVINDENS PÄRLA SE38275/2012 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J SEUCH Vättervindens Stina S58750/2009 Äg: Jan Karlsson, Fornåsa.

 1. Mkh: 33 cm. Välskuret vackert huvud. Bra öron och torr hals. Stark överlinje utmärkt bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Utmärkta rörelser. bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., E:a Ökl, 2:a konk., CK

ÅHYDDANS AGNES SE25249/2013 e J Nillas Castor Atos S43877/2006 u JWW-08 Stjärnskogens Filippa Iii S50109/2007 Äg: Hedekäll Anneli, Linköping.

Tref.. Mkh: 33 cm. Välskuret bra huvud. Ljusa ögon. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklad bröstkorg. Något öppna vinklar, bra ben. Bra rörelser. Bra päls och färg. Hel halsring Ment.: u.a. Very Good kval., V:a Ökl, 3:a konk.

 

DREVER Championklass (över 15 mån) Tikar

J SEUCH BRINNSJÖNS INA SE34977/2011 e SEVCH SEJCH SEUCH Örnfjordens Kompis S26940/2005 u J SEVCH Brinnsjöns Heffa S53908/2007 Äg: Elg Lars & Lindberg Marie, Huddungeby.

 1. Mkh: 34 cm. Ett välskuret bra huvud, bra öron. Bra hals. Stark rygg som kunde vara något längre. Utmärkt bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad med bra ben. Bra rörelser och bra päls och färg. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

SEJCH FIJCH BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, LJUSDAL.

Tref. Mkh: 34 cm. Ett könspräglat vackert huvud. Mörka ögon. Torr hals. Bra rygg. Utmärkt bröst med bra förbröst. Något mjuk rygg och brant kors. Välvinklad, bra benstomme, utmärkta rörelser . Välvisad. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

NOJCH INTUCH SEUCH SEJCH EGGEKOLLEN’S TAIGA NO32732/10 e Härkilas Bas Iii S59860/2007 u NOJCH SEJCH Kungbergets Furia S31210/2002 Äg: Even-andré Holmen, Krokstaelva Norge.

Tref. Mkh: 33 cm. Välskuret vackert huvud. Utmärkta öron och torr hals. Aning mjuk överllinje , bra kors. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Hel halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., CK

SEUCH SEJCH HÄRKILAS QVINY V S28049/2007B e SEJCH Härkilas Nivo Iii S35837/98H u J Härkilas Pyttan Ii S26095/2005 Äg: Tolonen Rolf, HAPARANDA.

 1. Mkh: 33 cm. Ett könspräglat något grånat huvud. Mörka vackra ögon och bra öron. Torr hals. Välutvecklat bröst. Utmärkt överlinje med utmärkt kors. Välvinklade lagom grova ben. Mycket bra rörelser. Bra päls och färg. Ment.: u.a. Excellent kval., 2:a konk., CK

KILHAMMARS ELLIE SE23825/2013 e SEJCH SEUCH Aco S34590/2007 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Leif Andersson/ Ulrika Backlund, KVISSLEBY.

Mkh: 32 cm. Välskuret vackert huvud med vackra öron. Torr hals. Stark rygg, bra kors. Utmärkt bröst. Ordinärt vinklad med bra ben. Bra rörelser och bra päls och färger. Hel halsring Ment.: u.a. Excellent kval., 4:a konk., CK

KULLAJÄGARNS ILA SE49967/2012 e Hjortebackens Orlando S55935/2006 u Haddebos Fia S49881/2009 Äg: Tomas Schill, Landsbro.

 1. Mkh: 32 cm. Könspräglat vackert huvud. Stark rygg, brant kors. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad. Bra päls och färger . Bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 1:a konk., CK

J SJÖSTENS LIVA SE36372/2012 e J Nillas Castor Atos S43877/2006 u SEVCH SEUCH Ackers Titzi S38798/2007 Äg: Haugen Kurt, Norge.

tref. Mkh: 33 cm. Ett välskuret vackert huvud. Bra öron. Torr hals. Stark överlinje. Välutvecklat bröst med bra förbröst. Ordinärt vinklad med bra ben. Bra pläls och färg. Bra rörelser. Bruten halsring. Ment.: u.a. Excellent kval., 3:a konk., CK

J SEUCH SLAGSTIGENS SARA SE12319/2011 e Ari N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Andersen Helge, Skien Norge.

Ett kraftfullt huvud med mycket bra öron. Torr hals. Stark rygg, bra kors. Välutvecklat bröst. Välvinklade lagom grova ben. Mycket bra rörelser Hel halsring Excellent kval., CK

 

DREVER Avelsklass Hanar

SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 e NOJCH SEJCH Skogsstigens Zorro S32311/2004 u SVCH SUCH SJCH Aldermyrens Trixie S53420/2003 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.

Deltager med : Huldemarkas Kim Slagstigens Ullis, Slagsigens Ulsa Änglands Elektra,, Samtliga i gruppen har CK. En jämn och mycket vacker grupp. 1:a Avelskl., HP Avel

SLAGSTIGENS ROSSO SE25541/2010 e Ari N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Helge Andersen, Skien.

Deltager med : Rödmyrbackens Jäger, Stacelias Dacko III, Nillas Castor Elly, Rödmyrbackens Tylla Alla som deltagit har CK. Grattis! 1:a Avelskl., HP Avel

 

Uppfödarklass

Brinnsjöns,Elg Lars & Lindberg Marie,Huddungeby

Deltager ej

 

Uppfödarklass

Nillas Castor,Landell Gunilla,Årsunda

Deltager ej.

 

Uppfödarklass

Mönstergårdens,Larsson Bengt,Järvsö

Deltager med : Mönstergårdens Nemo, Mönstergårdens Qrella, Mönstergårdens Mikka, Mönstergårdens Oza 3 med CK och en med EX En jämn och bra grupp som får HP Bästa Uppfödargrupp!