Uttagna Länskampen mot Gävleborg!

Länskampen mot Gävleborgs uttagna är:

Städjans Fixa, Ingrid Spånberg

Stjärnskogens Göran, Henrik Jansson

Stjärnskogens Hoss, Mikael Andersson

Reserv: Städjans Gunnar, Andreas Thuresson