Inbjudan till årsmöte

Inbjudan till årsmöte samt leksandsutställningen har publicerats. Även senaste styrelsemötesprotokollet.