Etiska Regler

På årsmötet diskuterades det angående Etiska regler

Samtliga medlemmar i DDK representerar klubben, Bifogar en länk nedan som samtliga medlemmar borde läsa.

Mvh Styrelsen