Drevprovs domare samt viltspårs domare sökes till DDK!

Klubben söker fler medlemmar som är utbildade eller kan tänka sig att utbilda sig till drevprov/viltspårs domare.

Vid intresse av utbildning Kontakta

Viltspårsdomare: Kommissarie Nicklas Forsberg 070-67 73 160 forsbarg7@live.se

Jaktprovsdomare: Kommisarie Peter Johansson 070-62 43 518 peterjohansson395@gmail.com

Vid intresse så har ni möjlighet att deltaga vid domarkonferensen i slutet på september för att se hur drevprov går till.

Välkomna med intresse anmälan!