Drevprov & medlemsförmåner

Resultat för novembers drevprov publicerats samt prislista och drevprov från klubbkampen

Medlemsförmån via Flüggerandelen gynnar medlemmen och klubben