Dalarna 2016-12-01 – 2016-12-31

ACKERS HONUNG SE57225/2015 H e J Ackers Sniff SE17669/2014 u FIJCH Piipanlauman Pipsa SE21142/2015 Äg: Ackerstierna Stephan, Örsundsbro.
28/12. Domare: Lundberg Brian. Hunden söker ut mellan 2 -250 m går på harslag men husse kallar på hunden och vill prova på rå. Kopmmer på slag reser vilt som drivs i 9 min. Hunden återvänder, räv avspårat. Byter provområde släpper hunden men den vill inte ta sig an råspåret. Provet avslutas. Räv 9
Ep: 3 – 5 – K – K – K – K – 2 = 10 Jaktlust: Godtagbar
Pris: Ukl, 0

STÄDJANS FIXA SE20063/2015 T e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Ingrid Spånberg, Våmhus.
28/12. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 8 00 Får slag på hare som hunden jobbar med ett tag, kommer sen upp oct tar upp rådjur. Killing sågs med hunden 2 min efter. Bra buktanmde drev till full tid. Hunden kopplas på återgång. Provet avslutas. Rå 82
Ep: 4 – 2 – 5 – 3 – 5 – 4 – 3 = 26 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

BRINNSJÖNS KALIBER SE38548/2015 H e J Acke SE47810/2012 u J SEUCH Brinnsjöns Ina SE34977/2011 Äg: Jonas Berg , Sundborn.
28/12. Domare: Matspers Bengt. Släpp 1 Kaliber söker bra och får slag på hare han försöker få upp den utan resultat. Hunden kommer i rådjursspår och då kommer upptaget men det blir ett kort drev men sen kommer en dötappt hunden kommer tillbaka. Släpp 2. Kaliber får upp igen går lika som första drevet och tappt på exaxt samma plats vi tror han kommit på gris. Han springer snabbt tillbaka till upptagsplatsen och tar upp nya djur som vi ser vid 5 tillfällen med hunden max 1,5 min efter.Ett Kanondrev. Rå 10, Rå 105
Ep: 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 2 = 30 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

COLORADOGÅRDENS ACKE SE43101/2015 H e J SEUCH Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Jakob Bergvall, Djurås .
28/12. Domare: Svensson Roger. Släpp 1. Släpps vid vägkorsning med mkt harspår. Söker ut med bra tempo. Arbetar med slag o försöker resa hare. Lyckas inte under 2 tim. Kopplas och färd till annat område. Släpp 2. Nytt område söker ut bra men håller ändå kontakt med föraren. När det är knappt en timme kvar börjar han väckskalla, visar sig vara räv. Jobbar med slaget tills tiden tar slut. Har mkt bra tempo hela dagen.
Ep: 2 – 5 – K – K – K – K – 2 = 9 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ukl, 0

SKRAPSJÖHÖJDENS SUNE SE48569/2014 H e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH Nillas Castor Atos S43877/2006 u J Långsjöns X-ila SE49439/2012 Äg: Johan Nordin, Dala Järna.
21/12. Domare: Nilsson Patrik. Släpp 1 Hunden tar upp rådjur som tyvärr går rakt ner i byn. Hunden kopplas. Släpp 2 Hunden får slag tar upp rå som flyttar sig ca 1 km över en å innan det börjar bukta. Rådjur syliga 5 ggr med hunden 1 till 1,5 min efter. Skallgivning på drev önskas dock tätare vid så nära kontakt. Hunden driver till full tid och ägaren försöker blåsa in hunden vilket misslyckas och hunden kopplas på löpan. Släpp 3 Resulterar inte i något mer upptag , -dock visar hunden sitt sök hunden kopplas och provet avslutas. Rå 6, Rå 110
Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 22 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

J SLAGSTIGENS ULLIS SE54163/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Sten Norberg, Bollnäs.
14/12. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Släpps på nattspår av hare ter upp och driver i 2 repriser till full tid. Haren kryper troligtvis under fäbodstuga. Hunden kommer i sin löpa tillbaka. Hundföraren ropar in hunden. Släpp 2. Släpps i näfheten av nattspår som hunden tar upp och driver i 2 repriser. Den längre tappten på detta drev var då haren sprungit längre sträcka efter skogsbilväg. Hunden kopplas på ny tappt på skogsbilvägen. 15 cm snö och 2 cm nysnö. En lovande ungtik. Hare 127(14), Hare 67(33)
Ep: 3 – 5 – 5 – 4 – 3 – 4 – 3 = 27 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare, 2 Hare

J SLAGSTIGENS ULLIS SE54163/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Sten Norberg, Bollnäs.
19/12. Domare: Nils Eriksson. Släpp 1. Snabbt upptag på hare som drivs i 2 repriser . Hare passerar mellan benen på oss efter drygt 20 min med hunden 4 min efter. 130 skall iminuten. Släpp 2. Upptag på hare som går tapptfritt tills haren krupit in under en sommar stuga. Lägger av och återkommer, Hare 74(27), Hare 66
Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 25 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare

MÖNSTERGÅRDENS QRELLA SE35126/2015 T e J Mönstergårdens Disko S51983/2007 u J Mönstergårdens Evita S52365/2007 Äg: Mikael Modin, Hofors.
15/12. Domare: Filipsson Christer. Släpp 1 hunden sökte ut efter en väg och började skalla på harslag. Hunden hade ett drevliknande slagarbete som övergick i drev. Djuret buktade unte utan drog ut 1,1 km. Hare avspårad, hunden fick tappt som han ej lyckades reda ut skallade för fullt i baklöpan fram till upptag och sedan i andra löpor. Föraren lyckades ej kalla in hunden utan den fick kopplas på löpan. Släpp 2 bytte såt började söka o gamla rådjursspår. Började skalla och drev förbi domaren utan rådjur i gamla slag.Hundföraren försökte blåsa in hunden på 3 m håll men hunde brydde sig inte. Kopplades till slut på löpan och provet avslutas. Hare 22(51)
Ep: 2 – 0 – 1 – 1 – 3 – 1 – 0 = 8 Jaktlust: Dålig
Pris: Ökl, 0 , GF

J STJÄRNSKOGENS ZAMBA SE19341/2013 T e NOJCH NOUCH SEJCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Gunnar Olsson, Hammarstrand.
14/12. Domare: Fastén Göran. Släpp 1 Får slag och reser hare som går i 4 repriser till full tid. 20 cm gammal snö med 2 cm ny snö Kuperad blandskog med en stig i området, En mycket arbetsvillig drever. Hare 90(55)
Ep: 4 – 5 – 3 – 5 – 3 – 4 – 5 = 29 Jaktlust: Mycket bra
Pris: ök, 1 Hare

J RR SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Ingvar Karlsson, Leksand.
15/12. Domare: Persson Lars Inge. Släpp 1 Finner ej slag, koppling och förflyttning. Släpp 2 Bra slagarbete driver i 2 repriser till full tid. Tiken kom efter väg till domarlaget och kopplas., Hare 90(27)
Ep: 4 – 5 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 = 27 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

J RR SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Ingvar Karlsson, Leksand.
29/12. Domare: Fastén Göran. Släpp 1 Snabbt upptag höll haren i en repris på110 min, bra gjort på det hårda föret. Haren sågs i upptaget Släpp 2 Inga slag. Nästan så att jag blev en dreverälskare. Hare 110
Ep: 4 – 5 – 5 – 5 – 4 – 4 – 5 = 32 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

J STJÄRNSKOGENS ZAMBA SE19341/2013 T e NOJCH NOUCH SEJCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Gunnar Olsson, Hammarstrand.
18/12. Domare: Blomberg Anders. Efter att ha lämnat några slag där hunden inte visar något intresse tar Zamba upp efter normalt slagarbete. Drevet startar trevande med flera smärre tapter och två noterbara tepter. Haren går under provet på ett begränsat område i gamla drevlöpor och natt slag. Vid slutet av drevet driver Zamba mycket intensivt utan tappt. Hare 138(27)
Ep: 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 26 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare

LÖKKAS DIANA SE31875/2013 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J Lökkas Arja S59355/2009 Äg: Blomberg Anders, Strömsund.
17/12. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Tar snabbt upp rådjur som drivs till full tid. Rådjuret såg 2 ggr med hunden 30 sek och 2 min efter. Ropas in på mindre tappt. Släpp 2. Tar snabbt upp rådjur som drivs i 2 repriser stör troligtvis av skogstraktor, Hunden lägger av och åter till släpplatsen. Släpp 3. Förflyttning nytt område. Hunden verkar nöjd för dagen, men tar plötsligt upp rådjur som drivs i 2 repriser till full tid. Ropas in på tappt. Provet avslutas. Rå 90, Rå 19(23), Rå 91(8)
Ep: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 – 4 = 30 Jaktlust: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J RR SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Ingvar Karlsson, Leksand.
20/12. Domare: Sundqvist Sverker. Släpp 1 Tiken söker ut väldigt bra, får slag på hare och lyckas resa haren. Tiken får besvär i den blaskiga blötsnön samt upplega som ramlar av träden hela tiden och tiken får dötappt. Tiken ringar riktigt bra men lyckas inte reda ut tappten och hundägaren väljer att koppla. Släpp 2. Tiken söker ut väldigt bra men hittar inga mer harslag för dagen att jobba med. En trevlig tik med mycket jakt som enbart jagar hare samt har RR diplom. Hare 29
Ep: 2 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 = 22 Jaktlust: Mycket bra
Pris: ök, 0

J FRILJUSETS CHILI SE40879/2013 T e NOJCH NOUCH SEJCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Sverker Sundqvist, Gnarp.
19/12. Domare: Karlsson Ingvar. Släpp 1. Tar upp hare som drivs i en repris. Temperaruren växlade från minusgrader till flera plusgrader med dropp ur träden som hunden inte fixade. Släpp 2. Förflyttning och nytt släpp för att få upp rå. Hunden driver i en repris men klarar ej tappten i det blöta föret. Hare avspårad vid flera tillfällen i bägge släppen. Hare 45, Hare 45
Ep: 2(1) – 5 – 2 – 4 – 4 – 3 – 3 = 24 Jaktlust: Bra
Pris: Ökl, 3 Hare, 3 Hare

J STJÄRNSKOGENS ACKE SE37541/2014 H e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Bengt Blomkvist, Boda Kyrkby.
16/12. Domare: Fastén Göran. Släpp 1 hunden finner harslag reser haren som drivs i 2 repriser till full tid. Haren buktade bra i början sedan i längre flyttningar. Provet avslutas. Hare 90(52)
Ep: 4 – 5 – 4 – 5 – 3 – 3 – 5 = 29 Jaktlust: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare