Årsmötesprotokoll

Senaste mötesprotokollet är publicerat. Finns att läsa här: