Valberedningens förslag till DDKs årsmöte 20200215

Valberedningens förslag till DDKs årsmöte 20200215