Årsmöte

Inbjudan till årsmöte DDK 2020

Dagordning för 2020 års årsmöte DDK

Verksamhets berättelse 2019 DDK

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2020 DDK

Rambudget

Valberedningens förslag till DDKs årsmöte 20200215

För ekonomisk redovisning hänvisar vi till att deltaga på årsmötet eller kontakta kassör Ingvar Karlsson