Valpar väntas v 13

SE 19611/2014 SEUCH J Fallaskogens Dixi e Drevkompis Jim u Fallaskogens Wilma

Utställning ett BIR , flera CK, jaktprov på 3 starter ha hon 6st RÅ ettor, Novembers bästa hund 2015 i Jönköpingsdreverklubb, viltspår 1 i öppen klass HP.
Jönköpingslänsdreverklubbs bästa hund i viltspår 2016.

SE 43690/2012 J Friljusets Billy e TK Max u Tuthammarens Elin

Billy ha ett Exellent CK , VG på utställning, på 7 jaktprov har han 12st RÅ ettor, 2st RÅ tvåor, är med på hanhundslistan 2017 med ett mycket bra resultat.
Parningen rekommenderas av avelsrådet Anders Andersson
Kontakta Göran Svensson 0393-150 64 el 070 281 92 02