SJCH LÅNGSJÖBÄCKENS FLOYD SE58467/2011

e Bodalsgårdens Grey
u Teja

Floyd har excellent och CK på utställning.

På jaktprov har han
1+3 rå 45 ep
1+2 räv 24 ep
1 rå 21 ep
1-3 rå 28 ep
1-2- 3 rå 27 ep

SJCH Långsjöbäckens Floyd ”TIKKO” är en hane med stor jaktlust och stort rävintresse. Det är skjutet rå hare och räv för honom. Tikko har en kull efter sig som redan visar stor jaktlust 3 av 5 är det skjutet för vid 6-7 mån. Står till förfogande för meriterade tikar.

Finns i Edsbyn
För mer info ring
Jan Erik Götesson Mob 070 276 30 72