SE UCH Pinnådalens Emir S36010/2007

e SUCH SJCH Bösskolvens Ticko S35175/2001
u J SUCH Härkilas Heija V S27574/2001 ( Avelsdiplom i guld).

Emir är av utmärkt typ, 36 cm, röd o vit med mörkröd färg och utmärkt pigmentering.

Flera av Emir´s kullsyskon och helsyskon ( i en tidigare kull) har 1:a pris och D-cert på drevprov, samt Ck, cert, BIR o BIM på utställning. Emir har 7 st avkommor som startat på drevprov under säsongen 2013/2014, alla under 24 månaders ålder. 6 av dessa har tagit pris på drevprov, även D-cert med höga egenskapspoäng. Emir lämnar även utmärkt exteriör, 12 avkommor har startat på utställning. 9 av dem med Excellent, 7 st med Ck, 1 BIR.

Emir står till avelstjänst för lämpliga tikar.

Mats och Ewa Persson
Kungsleden 81, 286 95 EKET
Tel: 0435-53076 / 070-303 77 53
e-mail:   mats.eket@telia.com