SE JCH SE UCH Ackers Sniff SE17669/2014

E. NO JCH SE JCH SE51085/2012 Stakkelias Stål-Arko

U. SE JCH SE VCH SE UCH Ackers Titzi S38798/2007

Sniff är hane med enorm jaktlust som driver alla viltslag med glädje på ett ärligt sätt.
Sniff blev dubbelchampion blott 26 mån gammal!!

Står till förfogande för meriterade tikar i samråd med avelsråd.

Kontakt på 072-205 47 21
Ägare Magnus Dahl