Årsboken

Årsboken är Svenska dreverklubbens adelsmärke och främste informationsbärare. Den första årsboken gavs ut 1945 och har sedan dess varit en ryggrad i spridandet av information. Årsboken skickas årligen ut till samtliga fullvärdiga medlemmar och innehåller allt från avelsstatistik till reportage från mästerskap.

Läs mer om Årsbokens historia

Årsboken

Årsboken är Svenska dreverklubbens adelsmärke och främste informationsbärare. Den första årsboken gavs ut 1945 och har sedan dess varit en ryggrad i spridandet av information. Årsboken skickas årligen ut till samtliga fullvärdiga medlemmar och innehåller allt från avelsstatistik till reportage från mästerskap.

Läs mer om Årsbokens historia

Artiklar och foton

Redaktionen mottager med tacksamhet artiklar samt fotografier med god skärpa av väl uppställda drevrar eller andra motiv. Tag med kameran på utställningar, spår- eller drevprov och fotografera. Inte bara er egen hund utan även andras hundar och inkludera även domaren på bilden. Avels- och uppfödargrupper är också bra motiv.
Bilder får sändas med e-post, (men de får inte vara omsparade för webben) skickas på CD-skiva eller pappersbild.
Det är också viktigt att namn på hundar eller personer som deltar på fotot finns med. Ange även vid vilket drevprov, utställning el dyl som bilden är tagen, annars kan vi ej placera bilden på rätt plats i boken. Glöm ej att bifoga fotografens namn.

Den som finner felaktigheter i publikationer eller dylikt som produceras av Svenska Dreverklubben och som bör rättas till nästa utgåva, skall skriftligen meddela detta till redaktionen.

Foton och övrigt material sänds till Lars Davidsson, Drottning Kristinas Väg 53 F, 761 42 Norrtälje senast vecka 6 år 2017.
Ev frågor ställs även till Lars Davidsson, adress se ovan.

Artiklar och foton

Redaktionen mottager med tacksamhet artiklar samt fotografier med god skärpa av väl uppställda drevrar eller andra motiv. Tag med kameran på utställningar, spår- eller drevprov och fotografera. Inte bara er egen hund utan även andras hundar och inkludera även domaren på bilden. Avels- och uppfödargrupper är också bra motiv.
Bilder får sändas med e-post, (men de får inte vara omsparade för webben) skickas på CD-skiva eller pappersbild.
Det är också viktigt att namn på hundar eller personer som deltar på fotot finns med. Ange även vid vilket drevprov, utställning el dyl som bilden är tagen, annars kan vi ej placera bilden på rätt plats i boken. Glöm ej att bifoga fotografens namn.

Den som finner felaktigheter i publikationer eller dylikt som produceras av Svenska Dreverklubben och som bör rättas till nästa utgåva, skall skriftligen meddela detta till redaktionen.

Foton och övrigt material sänds till Lars Davidsson, Drottning Kristinas Väg 53 F, 761 42 Norrtälje senast vecka 6 år 2017.
Ev frågor ställs även till Lars Davidsson, adress se ovan.

Annonser

Annonser bokas och sändes till Lars Davidsson, Drottning Kristinas Väg 53 F, 761 42 Norrtälje senast vecka 6 år 2017.

Annonsmaterialet sänds senast vecka 6, adress se ovan. Samma tid gäller för annonsmanus som skall sändas med e-post eller CD. Produktionskostnad för annonsmaterial debiteras extra om det kräver ombearbetning av tryckeriet.

Annonser

Annonser bokas och sändes till Lars Davidsson, Drottning Kristinas Väg 53 F, 761 42 Norrtälje senast vecka 6 år 2017.

Annonsmaterialet sänds senast vecka 6, adress se ovan. Samma tid gäller för annonsmanus som skall sändas med e-post eller CD. Produktionskostnad för annonsmaterial debiteras extra om det kräver ombearbetning av tryckeriet.

Annonspriser 2017

Medlemskap i SDK för innevarande år krävs för annonsering.

Avelsannonser:
Helsida i årsboken 1300 kr.
Halvsida i årsboken 800 kr.
Uppslag i årsboken 2400 kr.

Företagsannonser samt icke medlemmar:
Helsida i årsboken 2500 kr.
Halvsida i årsboken 1500 kr.
Uppslag i årsboken 4500 kr.
Följande annons i årsboken ges 15% rabatt.

OBS: allt som har med jakt att göra dock ej hundar av annan ras än drever.
Medlemskap i SDK för innevarande år krävs för gratis annonsering på hemsidan. OBS: Detta gäller endast enskild person EJ företag.

Annonspriser 2017

Medlemskap i SDK för innevarande år krävs för annonsering.

Avelsannonser:
Helsida i årsboken 1300 kr.
Halvsida i årsboken 800 kr.
Uppslag i årsboken 2400 kr.

Företagsannonser samt icke medlemmar:
Helsida i årsboken 2500 kr.
Halvsida i årsboken 1500 kr.
Uppslag i årsboken 4500 kr.
Följande annons i årsboken ges 15% rabatt.

OBS: allt som har med jakt att göra dock ej hundar av annan ras än drever.
Medlemskap i SDK för innevarande år krävs för gratis annonsering på hemsidan. OBS: Detta gäller endast enskild person EJ företag.