Nationellt Unghundsprov den 28 december 2017

Allmän information – Nationellt unghundsprov

Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och  kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov. Provet genomfördes 2015 & 2016 med mycket gott resultat. Klicka här för resultat från mästerskap.

Information – Nationellt unghundsprov  – 2017

Krav för deltagande: Medlemskap i Svenska Dreverklubben samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen ej äldre än precis fyllda två år).
Anmälan sker till respektive lokalklubb och lokalklubben anmäler sedan till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. (se nedan)

Sista anmälningsdag är 3 december 2017.
Kontaktperson: Göran Hagman 070-366 24 29. E-post: goran.h@svenskadreverklubben.se

Mer information om anmälan